TartalomElõzõKövetkezõ

DR. BALÁS ISTVÁN (MDF): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Minden becsületes magyar állampolgárt méltán háborítanak fel azok a vagyonátmentõ jelenségek, amelyekkel lépten-nyomon találkozunk. A felháborodás még nagyobb akkor, amikor kiderül, hogy a vállalatok és az állami gazdaságok tulajdonából úgy válik az adott vállalat jól informált vezetõinek magántulajdona, hogy azt a valóságos értékéhez lényegesen olcsóbban, gyakran szinte jelképes, töredékáron szerezték meg. Az évek óta tartó jelenség okait vizsgálva észleltük, hogy ennek több oka van. Egyes okok megszüntetése más törvényekre tartozik, esetleges módosító indítványokkal oldható meg, azonban van egy, amelyet más módon megoldani, mint önálló indítványnyal, nem tudunk. Az elõzõ Parlament hozta meg az állam vállalatokra bízott vagyonának védelmérõl szóló 1990. évi VIII. törvényt, amely lehetõvé teszi, hogy állami vállalatok vagyonát értékelés nélkül adják el magánszemélynek, illetve állami vállalatok vagyonát értékelés nélkül vihessenek be apportként kft-kbe. Az értékelési kötelezettség generális elõírásának hiánya vezetett elsõsorban és fõ okként azokhoz a visszaélésekhez, amelyek joggal háborítják fel a választópolgárokat. A monopoly csoport az önök elõtt levõ önálló törvényjavaslatában ezért azt indítványozza, hogy a jövõben ott, ahol állami vagyont kívánnak eladni, vagy állami vagyont kívánnak apportálni, általános jelleggel legyen kötelezõ a vagyonértékelés. Csoportunk javaslatának megtárgyalását sürgõsséggel kértük, és ennek az oka a következõ. 1991. december 31-éig egy másik törvény még lehetõvé tette, hogy az állam, ha tudomására jutott az a tény, hogy értékén alul adtak el egy állami tulajdont, nos, az ilyen szerzõdést az állam bíróság elõtt megtámadhassa. E rendelkezés hatálya ez év újév napjával megszûnt, anélkül, hogy helyébe bármilyen hathatós új értékvédelmi intézkedés lépett volna. Ilyen körülmények között a monopoly csoport javaslata kifejezetten tûzoltás jellegû, erre figyelemmel tartjuk fenn a sürgõsség iránti kérelmünket. Köszönöm a Ház türelmét. (Taps.)

Homepage