Tartalom Elõzõ Következõ

ISTVÁN JÓZSEF (FKgP 12 tagú képviselõcsoportja): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Én ígérem, hogy betartom a két percet, de szeretnék Horn Gyula képviselõ úrnak néhány dologra reflektálni. Elõször is: a magyarországi egyházak és felekezetek vezetõi és a médiák vezetõi nem állapodtak meg. Egy megállapodás folytonossága van, amelyik elkezdõdött. Bár állapodtak volna meg, nagyon örülnénk neki. Még nagyon hosszú göröngyös út lesz, reméljük, hogy ki fog ez az út majd egyenesedni, amikor a megállapodás végére fognak érni. (Zaj.) A második: azt is mondta Horn Gyula úr és természetesen 40 éven keresztül az MSZMP is és a pártjaik, hogy a vallás az magánügy. Kérem, Magyarországon kilenc és fél millió embert érint. Ez egy politikai program volt. Ezt a politikai programot ma már Magyarországon nem lehet tartani, és tarthatatlan. A vallásos mûsorokkal kapcsolatban: nem lehet összetéveszteni azokat a televízióban és rádióban szerkesztett vallásos mûsorokat, amikhez nagyon kevés közük van a vallásoknak. Nem lehet bizonyos vallásos témájú mûsorokat vallásos mûsoroknak tekinteni. Nem lehet hivatkozni a nyugati egyházakra azért, mert nyugaton nem volt 40 évig kommunizmus. Nyilvánvalóan más ott a demokrácia. Mi itt egy épülõ demokráciát szeretnénk valóra váltani ebben az országban, amelynek a folyamatában élünk. Az egyházi iskolákkal kapcsolatban: nagyon sajnálatos az az elképzelés, hogy a szülõk döntsék el az iskolában, hogy a gyermekeik milyen iskolába kívánnak járni. (Felzúdulás a bal oldalon.) Kérem, Csurgón, a választókörzetemben... (Az elnök csenget.)... azt a 160 év óta a református egyház tulajdonában lévõ iskolát, amelyet a törvény alapján most jogosan visszakér az egyház, az ottani iskolaigazgató mindent megtesz, a szülõket befolyásolja, szavazásra próbálja bírni, tiltakozásra próbálja bírni õket. Így Magyarországon egyetlenegy felekezet nem fogja visszakapni az iskoláját. Azok, akik bent vannak, mérhetetlen elõnnyel vannak ott bent, és ezzel visszaélnek. Az egyházak szeretnék - és befejezem - minden ügyüket békességesen megoldani úgy, hogy a magyar társadalomban ez ne okozzon feszültséget. A másik oldalról ezt kérjük, a békességet és a megértést. Köszönöm szépen. (Taps a jobb oldalon.)

Homepage