Tartalom Előző Következő

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tulajdonképpen örülök, hogy elhangzottak ezek a felszólalások, mert így nem kellett nekem kezdeményezni, és az előttem más témakörben szólók közepette, vagy azt megelőzően nem is lett volna szerencsés. Amiért tulajdonképpen először is szót kérek, az az, hogy senki ne akarja úgy beállítani ebben az országban, mint hogyha itt valamiféle boszorkányüldözés következett volna be azért, mert ez az Országgyűlés hozott egy olyan törvényt, amelyik a gyilkossággal szemben olyan kérdésekben, olyan kérdésekben (Zaj.) hoz országgyűlési döntést, amit a köztársasági elnök úr az Alkotmánybíróság elé utalt. Én úgy gondolom, hogy akik ezt megszavazták, és akik ezzel egyetértettek, azok tudomásul fogják venni az Alkotmánybíróság döntését, mint ahogy eddig is. De ebből és bármilyen más lépésből, ami hozzátartozik a rendszerváltozás egészéhez, olyan következtetéseket levonni, olyant terjeszteni, hogy a jogállamisággal ellentétes fejlődés útjára lépett Magyarország, vagy a parlamentáris demokráciát fenyegetné veszély, az egyszerűen az ország ártalmára van. (Taps a jobb oldalon és jobb középen.) Megkongatni a vészharangot akkor, amikor nincs vész, felelőtlenség. És ha preventíve képzelik el, hogy szükséges ilyen lépéseket megtenni, akkor is tévednek, mert az ilyen lépések semmilyen körülmények között nem válnak sem a belpolitikai, sem a külpolitikai megítélés szempontjából az ország javára. Ebben az országban jogrend van, törvényesség, és az Országgyűlés által hozott törvények a törvényességet jelentik. Amennyiben alkotmányjogi kifogás alá esne, akkor azt tudomásul fogja venni az Országgyűlésnek az a része is, amelyik megszavazta és törvénnyé tette, amit a köztársasági elnök úr nem írt még alá. Ami pedig a személyi kérdéseket illeti, szeretném megkérdezni, hogy amikor átvettük a kormányzást és döntöttünk Surányi György tervhivatali miniszterhelyettes, államtitkár kinevezése mellett, miért nem kaptunk egyetlen dicsérő szót sem, amikor a másik oldalról mondják most, került kinevezésre. Surányi György kinevezésével nem banktisztviselőt, nem bankszakembert neveztünk ki, hanem közgazdászt. Ami a szakértelmét illeti, azért választottuk, mert jó szakembernek tartjuk, és változatlanul az a megítélésünk, hogy szakemberként Surányi György változatlanul állami szolgálatban is, kormányzati szolgálatban is továbbra is élvezheti a bizalmunkat, ha kívánja. Ami ennek a politikai és a jogi részét illeti, megtisztelő számomra, hogy Orbán Viktor nem vonta kétségbe a jogszerűséget. Szeretnék azonban arra rámutatni, hogy Surányi György felmentésére e tisztség alól akkor került sor, amikor egy új törvénnyel új jogi helyzetbe került a Jegybank, és amikor az előterjesztő miniszterelnök felelőssége, hogy kit terjeszt elő. Eddig Surányi György államtitkári besorolásban, kormánytisztviselőként töltötte be az elnöki tisztséget, most pedig a függetlenné vált Jegybank, ami elismerést szerzett, ez a törvény nemzetközileg, mint valóban egy független Jegybank, amelyik sokkal függetlenebb, mint számos más demokráciában és elismert demokráciában a bank, ennek a banknak az elnökét előterjesztve az én felelősségem, hogy 6 esztendőre kit terjesztek elő és ki az, akiről meg vagyok győződve, hogy ebben a funkcióban a törvény rendelkezéseinek megfelelően fog eljárni. Egy független bank élén, egy olyan törvény alapján, amelyik kimondja, hogy a bank elnökének kötelessége támogatni a kormányprogram végrehajtását. Ez azt is jelenti, hogy független, azt is jelenti, hogy a mindenkori kormány programját, pénzügyi politikáját támogatnia kell. Ami pedig az indokolást illeti, a Demokratikus Charta valóban az a megítélésem szerint, amit mondtam, hogy alkotmányjogi alapigazságok összegezése, amibe - aktualizálás szerint persze - éppen azért, mert a jegybanktörvény körüli vitáról volt szó, bekerült a bank önállóságának a kérdése is. Ez tehát önmagában, hogy valaki aláírja, aláírhatja politikus, aláírhatja író, költő, bárki. Azonban aligha lehetett valaki előtt kétséges, hogy a Konrád György által megfogalmazott Demokratikus Chartának politikai célja van, nagyon egyszerű politikai célja, hogy amikor leszögezi és kijelenti, akkor egyidejűleg ország-világ előtt úgy állítja be, mintha ez probléma lenne Magyarországon, és itt a szólásszabadságról lenne szó. Nagyon sajnálom, hogy az általam nagyra becsült író a szólásszabadság körébe utalja ezt a kérdést. Itt nem a szólásszabadságról van szó, a szólásszabadság akkor sértetik meg, ha valaki bármit kijelenthet és nem akkor, amikor bármit kijelenthet, bármit mondhat, és annak nincsenek jogi következményei. Itt arról van szó, hogy egy új törvény alapján, újonnan kellett valakit előterjeszteni. Most pedig az indokoláshoz, miután tele van - nem véletlenül - a sajtó és a hivatkozási alapok azzal, hogy az egész nemzetközi bankvilág megdöbbenéssel vette tudomásul, mindenki ezzel foglalkozik valószínűleg Tokiótól New Yorkig, + (Derültség.) + Mindenki ezt a kérdést vizsgálja ma, hogy vajon Magyarországon hoztak egy új törvényt, ami alapján a miniszterelnök előterjesztett 4 eddigi alelnököt és egy új elnököt. Ez valóban elképesztő. Ami pedig a politikai részét illeti, hogy ez természetes dolog, hogy egy politikai nyilatkozatot aláírt, és a sajtóban meg is jelentek ilyen írások. Hát közlöm most, én is beszéltem Lámfalussy Sándor úrral - ahogy elmondtam -, és ahogy a Charta aláírása után Surányi György elnök úrral közöltem, hogy ez egy bankelnök funkciójával összeegyeztethetetlen, akkor is, ha a Kormány alá tartozó tisztviselőről van szó. Éppen azért, mert bankelnök nem kérdőjelezheti meg ezeket a kérdéseket, amelyek hitelkérdések, hitelképesség, a bankrendszer kérdései, még kevésbé a Jegybank parlamenti vitája közepette. Ha pedig egy független bankról van szó, akkor ugyanúgy nem lehet ezt megkérdőjelezni. Amikor ez a kérdés felmerült - ha már a sajtó hivatkozik Lámfalussy Sándorra -, Lámfalussy Sándor és mások ugyanezt mondták Surányi Györgynek, hogy ez összeférhetetlen a bankelnöki tisztséggel, hogy aláírjon egy ilyen nyilatkozatot. És amikor a banktörvény itteni vitája alkalmával ugyanúgy a nemzetközi pénzvilág, más vezető politikusok ugyanerről a kérdésről, nem véletlenül, tudomást szereztek olyan beállításban, hogy Magyarországon a Nemzeti Bankot rútul maga alá akarja gyűrni a Kormány + (Közbeszólás az ellenzék soraiból: Pontosan!) + és ezt kívánja cselekedni, akkor megkérdeztem több politikust arról - és pénzügyi szakembert -, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy egy ilyen típusú politikai nyilatkozatot egy Nemzeti Bank elnöke aláírjon. Nem is akarták megérteni a kérdést, majd azt mondták, ez képtelenség. (Zaj.) Természetesen az a kérdés, hogy a törvény szellemével mennyiben ellenkezik. A törvény azt mondja ki, hogy a Nemzeti Bank elnöke nem folytathat pártpolitikát, nem folytathat semmiféle politikai tevékenységet, nyilvánvalóan nem lehet képviselő. (Zaj, mozgás.) Nem szeretném azonban azt, hogy olyan beállítása legyen a jövőben Magyarországon a dolgoknak, hogyha valaki egy jelenlegi parlamenti párthoz tartozik, az hátránnyá váljék, és csak az legyen előny, hogyha akár egy másik párthoz tartozik, és ez kizáró ok legyen, hogyha valaki például egy mai kormánypárthoz tartozik egy tisztség betöltésénél. (Zaj, mozgás. - Az elnök csenget.) A másik, hogy pártok felett kell állni. Igen, a Nemzeti Bank elnökének működése során a pártok felett kell állnia, de ez nem azt zárja ki, hogy nem lehetett előtte kormánytag, nem lehetett előtte egy pártnak vezető tisztségviselője akár, és ugyanúgy, ahogy a köztársasági elnök is egy pártnak lehet a tagja, és utána az Alkotmány szerint pártok feletti, amikor a köztársasági elnöki tisztségben ül. Ugyanez vonatkozik a Nemzeti Bank elnökére. Ugyanúgy lehet egy pártnak a tagja, és ugyanúgy lehetett képviselő és lemond, és onnantól kezdve valóban nem fejthet ki párttevékenységet, és nem fejthet ki ilyen értelmű működést. A mindenkori Kormánynak a pénzügyi politikáját köteles támogatni a teljes felelőssége mellett. Ami pedig Tamás Gáspár Miklós képviselő úr példáját illeti, valóban Helmut Schmidt kancellársága idején nevezték ki Poehlt bankelnöknek. A szociáldemokrata Helmut Schmidt a szociáldemokrata Poehlt, (Élénkség.) és a szociáldemokrata Poehl is politikai pályafutással egybekötött életút után került e tisztségbe, és Kohl kancellár alatt is folytatta tevékenységét, míg most nem került sor a lemondására. Ez rossz példa volt. Úgy gondolom, hogy a mai törvények alapján kormányzati, kormányfői felelősségem körébe tartozik, hogy az új törvény alapján kit terjesztek elő, ki kerül parlamenti meghallgatásra, és ez nem leváltást jelent, hanem egy új kinevezésre való előterjesztést. Miután felmentésre kerültek mind az öten, ebből új kinevezésre kerül sor, és ezt az elkövetkező időszakra így kérem figyelembe venni. Ugyanígy, ha személyi csere történik a Külügyminisztériumban, ha kérem, nagyköveti rangban lévő akár főosztályvezetőket, akár helyettes államtitkárokat vagy mást fel kívánnak menteni, az még nem tartozik se a boszorkányüldözések sorába, ha valakiknek akár nagyköveti rangot ajánlanak föl, aligha hiszem, hogy egy nagykövetség felajánlása vagy egy nagyköveti kinevezés az az üldöztetésnek, a boszorkányüldöztetésnek egy jellegzetes példája lenne. Márpedig erről van szó, és ezt a továbbiakban is végre kell hajtani. Magyarországon jó lesz, hogy ha nem olyan politikát kíván bárki itt beállítani a Parlamenten belül vagy a Parlamenten kívül, ami szerint egy normális állami működés keretében normális személycserékből ilyen hisztériás folyamatokat, ilyen hisztériás reagálásokat, mindjárt nemzetközi botrányt kívánnak imitálni. Szó sincs róla. A sajtóban természetesen meg lehet tenni, és azt hiszem, hogy amit itt bárki előterjesztést tett, akár törvényjavaslat vagy egyéb formában, az igenis a jogállamiság keretében történik, és a politikai felelősség sokkal inkább az, hogy semmiféle szociális demagógiával ne éljen senki, ez mindenkire vonatkozik, amikor az ország nehéz helyzetében azért kell mindent elkövetni, hogy működőképes államot tartsunk fenn, és hogy az országot a súlyos helyzetéből, az instabilizálódott nemzetközi környezetünkben és szomszédságunkban, ki tudjuk vezetni, és jobb útra tudjuk vezetni. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm. (Taps jobbról.)