Tartalom Elõzõ Következõ

ELNÖK: Kérem szépen, én Wekler Ferenc indítványának a súlyát akartam megnövelni azza.l..(derültség)..., hogy kértem írásbeli benyújtását, ami félreérthetetlenné tette volna tartalmát, mert ott lehetõsége lett volna arra, hogy hivatkozzék nyomós módon arra, hol látja az Alkotmány sérelmét például az elõterjesztésben (Taps a kormánypártok soraiban.) De ha ettõl eltekinteni kíván... (Zaj. - Az Elnök csenget.)..., csöndet kérek! Én nem ragaszkodom az írásbeli elõterjesztéshez, máris felkérem az ügyrendi bizottságot, hogy az indítvánnyal foglalkozzék. Nem látom okát annak, hogy emiatt megszavazott munkarendünkön változtassunk. Ismertetem tehát azt a tárgyalási rendet, amelyet követni fogunk a javaslat tárgyalásakor: Elõször az érdekelt 3 bizottság elõadójának adom meg a szót. Ezt követõen Hágelmayer Istvánnak, az Állami Számvevõszék elnökének, majd a képviselõcsoportok vezérszónokai következnek. Köszönöm szépen. Elsõként tehát megadom a szót Fejes Attilának, a gazdasági bizottság elõadójának.

Homepage