TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ORBÁN VIKTOR (FIDESZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselõtársaim! Elnézést kérek, hogy elõttem szóló képviselõtársam emelkedett szavai után némileg prózaibb dologgal akasztom meg a vita menetét. De úgy gondolom, hogy teljesen kivételes eset az a magyar Parlament történetében, ha egy ilyen súlyú kérdést, egy ilyen súlyú elõterjesztést nem kormányelõterjesztés formájában, hanem önálló képviselõi elõterjesztés formájában van módunk vitatni. Úgy gondolom, hogy a kérdés súlya miatt kifejezetten indokolt lenne, hogy lehetõleg még a pártok vezérszónokai elõtt a Kormány nyilatkozzon az ügyben, hogy saját képviselõinek elõterjesztésével egyetért-e, ha egyetért, akkor nyilatkozzon, hogy igen, ha nem ért egyet, nyilatkozzon hogy nem. Amennyiben pedig egyes részeivel egyetért, más részeivel pedig nem, akkor helyes lenne és a vitát jótékony irányban befolyásolná, ha meg tudná nevezni, hogy mely részeit tartja elfogadhatónak, s mely részeit nem. Ráadásul abban a szerencsés helyzetben is vagyunk, hogy jelen van körünkben az Igazságügyi Minisztérium képviselõje, s föltehetõen az elõterjesztéssel kapcsolatos jogi megítélést a képviselõház számára talán meg tudja világítani, amit az igazságügy-miniszter ebben a kérdésben elfoglal. Köszönöm szépen. (Taps a bal oldalon és balközépen.)

Homepage