TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyûlés! Felszólalásra más nem jelentkezett. Mielõtt a vitát lezárnánk, ismertetem, milyen módosító indítványok érkeztek be ehhez a törvényjavaslathoz: 3000-es sorszám alatt Nyers Rezsõ képviselõ úr a Magyar Szocialista Párttól; 3001-es sorszám alatt dr. Békesi László képviselõ úr a Magyar Szocialista Párttól; 3016-os sorszám alatt dr. Torgyán József képviselõ úr a Független Kisgazda Párttól; 3029-es sorszám alatt Vargáné Piros Ildikó független képviselõ; 3042-es sorszám alatt Palotás János képviselõ úr a Magyar Demokrata Fórumtól; 3052-es sorszám alatt dr. Fekete Gyula képviselõ úr a Magyar Demokrata Fórumtól; 3054-es sorszám alatt Varga Mihály képviselõ úr a FIDESZ-tõl; 3055-ös sorszám alatt Soós Károly Attila a Szabad Demokraták Szövetségétõl; 3056-os sorszám alatt Ráday Mihály képviselõ úr a Szabad Demokraták Szövetségétõl Soós Károly Attila képviselõ úrral együtt; 3057-es sorszám alatt Soós Károly Attila; 3059-es sorszám alatt Balogh Gábor képviselõ úr a Kereszténydemokrata Néppárttól; 3062-es sorszám alatt Szarvas Béla képviselõ úr a Magyar Demokrata Fórumtól; 3064-es sorszám alatt Fekete Gyula képviselõ úr a Magyar Demokrata Fórumtól, és ugyancsak õ 3065-ös sorszám alatt. A javaslatok egy részét még nem kapták meg. Holnap reggel a jelenléti ív aláírásánál fogják megkapni. Tehát az általános vita lezárásáról és a részletes vitára bocsátásról történõ szavazásra holnap reggel kerül sor. A következõ napirendi pontunk a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid lejáratú feladatokról szóló jelentés általános vitájának folytatása. Következik dr. Kis Gyula képviselõ úr, a szociális bizottság elnöke.

Homepage