TartalomElõzõKövetkezõ

DR. BOTOS KATALIN tárca nélküli miniszter: Tisztelt Ház! A késõi óra ellenére néhány mondattal én menet közben szeretnék reagálni már az eddigi felvetésekre is, hogy könnyebb és rövidebb legyen majd a vita lezárásakor tartandó miniszteri válasz. Az egyik gondolat, amit szeretnék elmondani: borzasztó nyitottak vagyunk. Egyáltalán nem képzeli a törvényalkotó stáb azt - és nincs semmi sanda szándéka -, hogy feltalálta már eddig a spanyolt viaszt és õ az egyedül üdvözítõ. Minden ésszerû kompromisszumra hajlandóak vagyunk, amennyiben a hic et nunc, az itt és most elve alapján a tisztelt Ház - összes szakértõi hátterével - úgy mérlegeli, hogy itt és most ez a helyes teendõ. Teljesen egyetértek a jövõre vonatkozóan Palotás János tisztelt képviselõtársamnak azzal a szándékával, amit a hozzászólása kifejtett, hogy Magyarország pénzügyi központtá váljék Európának ebben a sarkában. Pontosan azért, hogy ez megtörténhessék, egy versenyképes méretû bankra van szükség; olyan bankokra van szükség, olyan bankoknak az együttesére, amely - ahogy azt Békesi Lászlótól hallottuk - különbözõ nagyságrendekben, nagyságrendek különbözõ kombinációjában lefedi a területet. De tisztelt képviselõtársaim, ne felejtsük el azt, hogy a versenynek különbözõ formái vannak! Vannak olyanok, amelyek csökkentik a költségeket és mindnyájunk érdekét szolgálják, és vannak olyanok, amelyek tulajdonképpen egy hitelhiányos idõszakban, egy óriási tõkeéhségben, ami tapasztalható a magyar gazdaságban, csak a költségek emelkedéséhez vezetnek, amelyet továbbhárítanak a fogyasztóra. Mit értek ezen? Amennyiben nem optimális méretû bankok jönnek létre, amelyek képtelenek technikai lehetõségeiket, szakembergárdájukat, hálózatukat is figyelembe véve kihasználni azt a lehetõséget, amit egy adott alaptõke számukra kínál, és ezzel képtelenek egy optimális forgalmi volument lebonyolítani, azok bizony jelentõs költséggel fognak ráfizetni erre a vállalkozásra. Lehet azt mondani, tisztelt barátaim, hogy ez a vállalkozók dolga, de azt ma már hallottuk egy FIDESZ-es képviselõtársunktól, hogy "az én kalandom a te pénzeddel+ - ez nem közömbös, ez egy speciális üzletág. Ha csak a saját pénzét kockáztatná a vállalkozó, azt mondanám, hogy igaza van, de mások pénzét is; s amikor a rezsiköltségekbe beszámítja a kielégítetlenségét, azt, hogy nem tudott akkora forgalmi volument csinálni, de Mancikának ugyanannyi idõbe került a komputert nyomni - majdnem -, ha tízezer forintot nyomott, mint ha egymilliót vagy kétmilliárdot nyomott volna be a komputerbe. Azért szeretném hangsúlyozni, hogy a mi megítélésünk szerint az volt a vezérlõ szempont ezeknél az indulótõke-meghatározásoknál, az alaptõke- ellátottsági mutatóknál, hogy egy optimális szerkezetû bankszektort hozzunk létre. Szeretném fölhívni a figyelmet arra, amit itt hallottunk kereszténydemokrata képviselõtársunktól, hogy a szociális szempontoknak kifejezésre kellene juttatódniuk a bankrendszerben, nem volt teljesen világos számomra. Pontosan ebbõl a szempontból amit gondolok, az az, hogy kedvezményes feltételekkel hozzájutni a hitelekhez csak abban az esetben lehetséges - azt hiszem, ezt gyakorlatilag fölösleges megismételnem -, amennyiben a források is kedvezményesen állnak rendelkezésre. Ilyen módszerre zárt körû hitelszövetkezetek alapításával van lehetõség, a törvény ezt abszolút nem zárja ki. Most is vannak takarékszövetkezeteink, kisebb volumennel, ahol kisebb induló tõkével lehet pénzintézeti tevékenységet folytatni, ezt a jövõben is lehetõvé tesszük, de ebben bizonyosfajta zárt kör és korlátozott hatás érvényesül. Még egy gondolatot szeretnék elmondani. Azt pedig végképp nem értem, hogyan lehet valamire azt mondani, hogy tõke, ami állandó hiánnyal küszködik. Én azt belátom, hogy vannak, teszem azt, a társadalombiztosításnak is eszközei, de egy olyan helyzetben, ahol ugye tartósan hiánnyal küszködik egy már túlérett fázisban lévõ társadalombiztosítás, sajnos nem abban a periódusban van, mert azt az elõzõ idõszakok sajnos elszúrták, tisztelt képviselõtársaim, hogy éppen be lehetett volna tenni a még nagyon fiatal társadalom pénzét a bankokba és megalapítani valóban azt a fedezetet, ami késõbb a forrása lehet a kifizetéseknek, és akkor ezzel remekül lehetett volna tõkésíteni és feltölteni a bankokat. Még egy utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani, tisztelt képviselõtársaim. A külföldi tõke bejövetelénél nem gondolom, hogy differenciálni kellene a már meglévõk meg az újonnan bejövõk között. Messzemenõen egyetértek Torgyán képviselõtársammal abban, hogy a külföldi tõke bejövetele kívánatos, mármint azért, hogy hozza be a pénzt. De meg kell mondjam, én azt is kívánatosnak találom, hogy arra a területre jöjjön, ami egyébként már megterhelt egy bizonyos portfolióval, hiszen ha csak oda engedjük be az új tõkét, amely most induló terület, akkor valóban válogathat és mazsolázhat. Hát a rózsa levele és a tövisek fele szerintem nem olyan nagy baj, és ha abban is részt vállalnak a tulajdonosok, akkor mentik az államot attól, hogy az állam legyen az, akinek tulajdonképpen a háta mögé kellene állni a bankjainak. Szeretném arra is figyelmeztetni tisztelt képviselõtársaimat, hogy talán kerüljük az ilyen dramatizáló megjegyzéseket, hogy összeomlás elõtt áll a bankrendszer! Hiszen ezzel nagy károkat okozhatunk mind a magyar lakosság körében, mind a külföld felé. Összeomlásról, tisztelt barátaim, szó sincs! Egy nagyon nehéz örökséggel való megbirkózásról van szó, s itt, azt hiszem, nem kellene az elmúltat a jövõvel abszolút összekeverni. A múlt öröksége nagyon nehéz. A bankok jövedelmezõségét a különbözõ számviteli és egyéb szabályok sajnos úgy szabták meg, hogy az úgy tûnt, mintha tiszta pénz lenne, és ezt elosztotta, el tudta osztani a költségvetés. De ez a banktörvény a jövõre koncentrál, tisztelt barátaim, és épp ezt nem fogja lehetõvé tenni! Belátom, nagyon jó lenne a törvényben jobban szabályozni mindazokat a mutatókat, amelyek szerint majd a késõbbiekben a hitelminõsítés, a követelésminõsítés meg fog történni, de nem lehet most kõbe vésni. De nincs ellenemre, hogy ezt a továbbiakban majd megtegyük, amikor egy kicsit már jobban kialakulnak a normák, egy kicsit stabilizálódik a magyar helyzet. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

Homepage