TartalomElõzõKövetkezõ

DR. TORGYÁN JÓZSEF (FKgP): Köszönöm a szót. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Igen tisztelt Képviselõtársaim! Lényegében egy koncepcionális kérdésrõl kívánok szólni a pénzintézeti törvénnyel kapcsolatosan. Nevezetesn arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy az én megítélésem szerint a koncepcióban hiba van, abban a vonatkozásban, hogy a koncepció lehetõvé teszi a nagybankokra vonatkozóan a külföldi tõke bevonását, holott ez csak olyan értelemben volna helyesnek felfogható, hogy a külföldi tõke jöjjön, alapítson bankot, de csak új bankot, ne szerezzen azonban tulajdoni arányt a nagybankok vonatkozásában. Miért állítom én ezt? Egy példával szeretném alátámasztani az állításom indokoltságát. Négy nagybankunk van. A négy nagybanknak az összes alaptõkéje nem éri el az egymilliárd dollárt. Ha az egymilliárd dollár értékû alaprészvények egynegyedét eladjuk külföldi nagybankoknak, az 250 millió dollár. Ha elérnénk egy igen kedvezõ eladási árat, mondjuk négyszeres árat tudnánk elérni, ez azt jelenti, hogy eladtuk az összes nagybanki részvényeink egynegyedét egymilliárd dollárért. Az megfelel - durván - 80 milliárd forintnak, tehát kevesebbnek, mint az ez évi teljes költségvetési hiányunk, és ugyanakkor a magyar nemzet értékének egy döntõ, egy rendkívül fontos része idegen kézre kerül. Mi lesz ennek az eredménye? Az, hogy évtizedekig az idõközben megemelkedõ banktõke jelentõs része - 25%-a - külföldi tulajdonba fog kimenni, tehát azt kell mondjam, a matematikai, mértani szabályok szerint fog többszörös pénz kiáramlani az országból, mint amennyi bejött. Ez a mi jövõnket illetõen egy olyan óriási és akut veszélyt jelent, amelyen érdemes lenne elgondolkodni. Hadd húzzam alá, nem a külföldi tõkének vagyok ellene, jöjjön a külföldi tõkébõl annyi, amennyit csak tudunk szerezni, de ez a tõke jöjjön úgy, hogy alapítsanak a külföldi tõkébõl Magyarországon bankot, hozzák ide a pénzt, és ne innen vigyék ki a nemzeti vagyont. Ezt én alapvetõ, koncepcionális hibának tartom, amelyen a módosító indítványok kapcsán feltétlenül érdemes elgondolkodnunk, és a szükséges változtatásokat megejtenünk, különösen a nemzeti vagyonunk egy jelentõs része értelmetlenül kiáramlik. Egyetlen egy gondolatot még felvetnék, a Békesi képviselõ úr által felvetett gondolatkörben, nevezetesen, hogy a Bankfelügyelet túlzott jogokhoz jut a pénzintézeti törvény vonatkozásában. Egyet kell értenem ezzel a megállapítással, a magam részérõl egy további példával húznám alá ennek a megállapításnak a helyességét. Gondolok itt arra, hogy a vállalkozás névhasználatának jogszerûsége tekintetében a Bankfelügyelet kap döntési jogkört, holott a világ összes jogállamában ez úgy mûködik, hogy a cégbíróság szokta ezt a jogkört megkapni, tehát bírósági jogkörbe kell telepíteni ezt, és nem bankfelügyeleti jogkörbe. Úgy gondolom, hogy ezeken a koncepcionális kérdéseken mindenféleképpen a módosító indítványok kapcsán kell a szükséges korrekciókat megejtenünk. Köszönöm a türelmüket. (Taps.)

Homepage