TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyûlés! A törvényjavalsat általános vitáját elnapolom, folytatására várhatóan jövõ heti ülésünkön kerül sor. Mielõtt következõ napirendi pontunk tárgyalásába kezdenénk, egy bejelentést hallgassanak meg. Megkapták korábban az 1956-os emlékérem és emléklap alapításáról szóló törvényjavaslatot és ezzel kapcsolatosan egy téves tájékoztatást, miszerint módosító javaslatokat október 25-éig lehet benyújtani. Téves a tájékoztatás: a módosító javaslatokat szeptember 25-éig, vagyis szerdáig lehet benyújtani. Fölhívom még figyelmüket, hogy holnap kerül sor a csõdeljárásról szóló törvényjavaslat határozathozatalára. A nagy számú módosító indítvány közül esetleg valamelyik elõterjesztõje a módosító indítványát vissza kívánná vonni? Ez esetben még a mai napon jelentse be! A bejelentését megteheti a 13-as számú, fõemeleti 13-as számú jegyzõi szobában is. Következik a pénzintézetekrõl és a pénzintézeti tevékenységrõl szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása. Megkérdezem képviselõtársaimat, kíván-e valaki a vitában felszólalni. Dr. Békesi László képviselõ úr következik a Magyar Szocialista Párttól.

Homepage