TartalomElõzõKövetkezõ

JUHÁSZ PÁL, a gazdasági bizottság elõadója: Köszönöm, Elnök Úr. A gazdasági bizottság nevében szólok. A gazdasági bizottság tagjai megértették, hogy a javaslat készítõit az óvatosság vezette igen nagy mértékben: az az óvatosság, hogy a befektetési alap intézményének biztonsága, megbízhatósága, az egy erõsebb érték, mint az, hogy ezt az intézményi formát arra használjuk föl, hogy a tõkepiacot, illetve a vállalkozót ezzel gerjesszük gyorsan, tehát a biztonság és a hosszú távú megbízhatóság volt az elsõ érték. Ezért van az, hogy - ellentétben a kontinentális szokásokkal - egyéb pénzintézetektõl ez ennyire elhatárolódik, és a lehetséges profilja ennyire beszûkített. Ezért van, hogy ellenálltak a javaslat készítõi minden olyan kísértésnek, amelyik a kockázati tõke társaságok felé mozdítaná el a befektetési alapokat. Ezért van az, hogy annyira a tõzsdén bevezetett értékpapírok felé fordítják. Mindezeket a problémákat, a sajátosságokat látva, a gazdasági bizottság a törvényjavaslatot a Háznak megtárgyalásra ajánlja. (Taps.)

Homepage