TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyûlés! Tekintettel arra, hogy a törvényjavaslathoz sem a bizottság, sem képviselõtársaim nem nyújtottak be módosító javaslatot, indítványozom, hogy az általános és részletes vitát együttesen folytassuk le. Kérdezem a tisztelt Országgyûlést, egyetért-e ezzel. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megkérem, hogy szóval is szíveskedjenek elõsegíteni a Ház határozatképességét. Kérem figyelmüket! Tehát a költségvetéssel, illetve a Számvevõszékkel foglalkozó, ismételten ismertetett tartalmú törvényjavaslat kérdésében kell szavaznunk most arról, hogy az általános és részletes vitát együtt folytathassuk le. Határozathozatal következik. Most kérem valamenynyi jelenlévõ szavazatát. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés 3 államtitkári szavazattal, 200 szavazattal 1 ellenében a vita együttes lefolytatása mellett foglalt állást. Tisztelt Országgyûlés! A felszólalások következnek. Kérdezem képviselõtársaimat - minthogy a monitoron és a jegyzõknél sincs jelzés -, ki kíván felszólalni. Kérem, hogy õrizzük meg a Ház határozatképességét. Képviselõtársaim közül senki nem jelentkezett szólásra. A vitát tehát lezárom. Most a törvényjavaslat határozathozatala következik. Kérem beszólítani a folyosón lévõ képviselõtársainkat! Kérdezem tehát a tisztelt Országgyûlést, elfogadja-e a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérõl s az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló törvényjavaslatot. (Dr. Salamon László érkezik az ülésterembe.) Megkérem Salamon elnök urat is, hogy foglaljon helyet. (Derültség, taps.) Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés 207 szavazattal 2 ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyûlés! Soron következik a befektetési alapokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. Mai ülésnapunkon a miniszteri expozét követõen a hatáskörrel rendelkezõ bizottságok ismertetik álláspontjukat, majd képviselõcsoportonként a házbizottsági megállapodás értelmében egy-egy felszólalásra kerülhet sor. Megadom a szót Botos Katalin tárca nélküli miniszternek, a napirendi pont elõadójának.

Homepage