TartalomElõzõKövetkezõ

DR. HAGELMAYER ISTVÁN, az Állami Számvevõszék elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Mint önök mindannyian tudják, most a IV. negyedévi költségvetésünkrõl döntenek, és én ezt eléggé furcsa helyzetnek tartom. A története az, hogy a Parlament az elmúlt év végén alkotmányellenesnek minõsítette az Állami Számvevõszék mûködését azért, mert az Alkotmányban az szerepel, hogy az Állami Számvevõszék elõzetes ellenõrzést is végez, az Állami Számvevõszékrõl szóló törvény viszont ezt nem tartalmazta. Ezért én nagyon örültem annak, hogy a Parlament egy ad hoc bizottságot bízott meg azzal, hogy dolgozza ki az Állami Számvevõszékrõl szóló törvény módosítására vonatkozó javaslatát, avagy dolgozzon ki az Állami Számvevõszékre vonatkozóan egy új törvényjavaslatot. Én bíztam abban, hogy a Parlament elég hamar - de gondolom, nemcsak én, hanem az ad hoc bizottság is - elfogadja ezt a törvényjavaslatot. Én azt hiszem, hogy önök meggyõzõdhettek arról, ha másban nem, de az 1990. évi költségvetés zárszámadásáról szóló jelentésünkbõl, hogy az Állami Számvevõszék komoly ellenõrzéseket végzett ebben az idõben, és azt hiszem, hogy megalapozott munkát végzett. Szeretném jelezni azt is, hogy az Állami Számvevõszéknek idõközben, ha önök nem is tudják, jelentõs nemzetközi tekintélye is kerekedett, hiszen az elmúlt két héten Magyarországon volt lehetõség arra, hogy 17 ország részvételével egy nemzetközi konferenciát rendezzünk, amit az Eurosai elnöksége szavazott meg, hogy ezt Magyarországon rendezzük, elsõsorban azért, mert Magyarország volt az az ország, ahol állami számvevõszék ezen a környéken egyáltalán létrejött. Nem kívánok én sürgõs tárgyalást, de arra szeretném önöket kérni, hogy ebben a negyedévben fogadják már el azt a törvényjavaslatot, amelyet az ad hoc bizottság kidolgozott, mert azt hiszem, hogy talán megérthetõ, hogy egy megnyugtató törvényi háttér mellett dolgozni nagyon megnyugtató, és erre szüksége van az Állami Számvevõszéknek. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)

Homepage