TartalomElõzõKövetkezõ

DR. KÓRÓDI MÁRIA jegyzõ: Interpellációt nyújtottak be: Glattfelder Béla (FIDESZ) "A vágósertésimport tárgyában+ a földmûvelésügyi miniszterhez; Paszternák László (MSZP) "Javítanak-e a külföldi pénzeszközök a foglalkoztatási helyzeten?+ címmel a munkaügyi miniszterhez; dr. Pap János (FIDESZ) "A szociálpolitikai kedvezmény igazságossága tárgyában+ a népjóléti miniszterhez; dr. Fáklya Csaba és dr. Szigeti György (SZDSZ) "Az egészségügyi alapellátás számítógépesítése tárgyában+ a népjóléti miniszterhez; dr. Gömbös Ferenc (MDF) "Magyarország páratlan természeti kincse+ címmel az ipari és kereskedelmi miniszterhez; dr. Suchman Tamás (MSZP) és István József (FKgP) "A csurgói földhivatal létesítése tárgyában+ a földmûvelésügyi miniszterhez; Hága Antónia (SZDSZ) "A fegyvertartást szabályozó kormányrendelet ügyében+ a belügyminiszterhez; dr. Hatvani Zoltán (SZDSZ) "Az elmaradott térségek közbiztonságának ügyében+ a belügyminiszterhez; dr. Schiffer János (MSZP) "Egy rendelettervezetrõl, amely újabb centrális alárendeltségû szervezet létrehozását célozza meg+ címmel a mûvelõdési és közoktatási miniszterhez. Kérdést nyújtottak be: István József (FKgP) "A 65/1990. MT. számú rendelet végrehajtása tárgyában+ az igazságügy- miniszterhez; dr. Suchman Tamás (MSZP) "A felszámolás alatt lévõ építõipari vállalatok szavatossági, illetve jótállási kötelezettsége tárgyában+ a pénzügyminiszterhez, az igazságügy-miniszterhez; dr. Iván Géza (FKgP), dr. Hatvani Zoltán (SZDSZ) és Tompa Sándor (MSZP) "Az önkormányzatok céltámogatásával kapcsolatban+ a belügyminiszterhez, a pénzügyminiszterhez.

Homepage