TartalomElõzõKövetkezõ

DR. BALÁS ISTVÁN (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Csak néhány tõmondatban, hiszen az idõ eléggé elõrehaladt. A jövõ héten hétfõn jár le az ideiglenes vagyonpolitikai irányelvek hatálya, amely elõször 1990. szeptember 30-án járt le, vagyis amikor a Kormány nagyjából 100. napját töltötte. Ezt követõen októberben változatlan szövegezéssel meghosszabbítottuk a hatályát december végéig. December végén, amikor ismét lejárt, ismét nem született új szöveg, változatlanul meghosszabbítottuk a hatályát ez év tavaszig. Ez év tavaszán, márciusban harmadszor is változatlanul, most szeptember 30-áig. Áttekintve ennek okát, a monopoly csoportban dolgozó képviselõk úgy találták, a fõ probléma az, hogy nem készült el olyan privatizációs stratégia, amelynek alapján elkészült volna egy privatizációs törvény, és amelynek a végrehajtását jelentené valójában valamilyen módon a vagyonpolitikai irányelvek. Miután úgy véljük, politikailag nem vállalható föl az, hogy negyedszer is meghosszabbítsuk változatlanul a korábbi Parlament által is ideiglenes jelleggel kidolgozott vagyonpolitikai irányelvek hatályát, az egész folyamatot akként lehet fölgyorsítani, ha az Országgyûlés szabja meg azt a privatizációs stratégiát, amelynek alapján megszületik a privatizációs törvény. Ennek megfelelõen az általunk beterjesztett országgyûlési határozat valójában egy privatizációs stratégiát tartalmaz, és leírja, hogy milyen elvek szerint kívánatos a törvényjavaslat beterjesztése, és milyen határidõk alatt. Részletesen ismertetni nem kívánom, hiszen a képviselõtársaknak, amennyiben a napirendre tûzéssel egyetértenek, számtalan módjuk lesz, hogy az ötletbörze szokásos technikájával, módosító indítványaikkal kifejezésre juttathassák a saját elképzeléseiket, melyek fölött a Parlament majd dönt. Nyomatékkal szeretném azonban a sürgõsség körében egy mondattal ismét ráirányítani a figyelmet arra, hogy jövõ hétfõtõl, ha semmi nem történik, az Állami Vagyonügynökség a mostani privatizációs gyakorlatot legálisan egyszerûen nem folytathatja. Köszönöm szépen. (Gyér taps.)

Homepage