TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! A két önálló indítvány napirendre tûzésérõl - kapcsolódó voltuknál fogva - az elõterjesztõk kívánságával megegyezõen, együttesen fogunk határozni. A házbizottság korábban hozott általános érvényû állásfoglalása alapján indítványozom az önálló indítványok napirendre tûzését. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyûlés - egy államtitkári szavazattal - 232 szavazattal 4 ellenében, 4 tartózkodás mellett az önálló indítvány napirendre tûzése mellett foglalt állást. Tisztelt Országgyûlés! Horváth Aladár képviselõtársunk, a Szabad Demokraták Szövetsége részérõl 3003-as számon önálló indítványt nyújtott be, amelyben politikai vitanap megtartását javasolja. Megkérdezem Horváth Aladárt, kíván-e szólni? Tessék.

Homepage