TartalomElõzõKövetkezõ

JUHÁSZ PÁL (SZDSZ): Vargáné Piros Ildikó távollétében én kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa az indítványt. Az ügy elõzményérõl: emlékezhetnek talán rá, hogy tavaly decemberben a vállalkozási nyereségadóról szóló törvényjavaslat kapcsán a Ház úgy határozott, hogy mivel a mezõgazdasági biztosítási rendszer összeomlóban van, a jövedelem biztonsági alapot és ehhez kapcsolódó önbiztosító szervezeteket lehetõvé tesz, az ezekbe való befizetéseket az adóalapból levonhatóvá teszi. Ugyanez a törvény a Földmûvelésügyi Minisztériumot kötelezte arra, hogy a biztosítás formáiról és az alap kezelésére vonatkozóan törvénytervezetet terjesszen be a Házba, hogy a VÁNYÁ-nak ez a pontja egyáltalán érvényesülni tudjon. Mivel a minisztérium nem terjesztette be ezt a törvényjavaslatot, mi hárman - három különbözõ részébõl a Háznak - azért terjesztettük be ezt, hogy figyelmeztessük a Kormányt a mulasztására, és azért, hogy elébe vágjunk annak, hogy midõn újra sorra kerül a VÁNYA és a személyi jövedelemadó törvény tárgyalása, akkor ne legyen azért kezelhetetlen ez a kérdés, mert nincs bent megfelelõ törvényjavaslat. Köszönöm. (Taps.)

Homepage