TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Tisztelt Országgyûlés! A házbizottság korábban hozott általános érvényû állásfoglalása alapján indítványozom az önálló indítvány napirendre tûzését. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országyûlés 215 szavazattal 9 ellenében, 16 tartózkodás mellett az indítvány napirendre tûzése mellett foglalt állást. Tisztelt Országgyûlés! Az indítványozók kérték javaslatuk sürgõs tárgyalásba vételét. Kérem határozathozatalra a táblát elõkészíteni. (Megtörténik.) Kérdezem az Országgyûlést, elfogadja-e a sürgõs tárgyalásba vételt. Most kérem szavazatukat! (Megtörténik.) Köszönöm. (A képviselõk - az MSZP soraiban - tapssal fogadták a táblán megjelenõ eredményt.) Megállapítom, hogy az Országgyûlés 194 szavazattal 12 ellenében, 26 tartózkodás mellett az indítvány tárgyalására kimondta a sürgõsséget. Tisztelt Országgyûlés! Vargáné Piros Ildikó a független képviselõk sorából, Juhász Pál a Szabad Demokraták Szövetsége részérõl, s Kánya Gábor a Magyar Demokrata Fórum részérõl együttes önálló indítványt nyújtottak be a mezõgazdasági termelõk jövedelemkockázati alapjáról, illetve a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvény módosításáról a 3031., illetve a 3035-ös számon. Megkérdezem az elõterjesztõket, kíván-e valamelyikõjük szólni. (Juhász Pál: Elnök Úr. Itt vagyok. - Derültség.) Háromfelé kellett nézni, egy fejjel.

Homepage