TartalomElõzõKövetkezõ

FILLÓ PÁL (MSZP): Tisztelt Ház! Kedves Képviselõtársak! Másodszor teszünk önöknek javaslatot a végkielégítés ügyének rendezésére. Bizonyára emlékeznek rá, hogy három hete önálló törvénytervezetként kívántuk a Ház jelenlévõ képviselõit meggyõzni arról, hogy milyen fontos lenne, hogy ezt a kérdéskört a Parlament napirendre tûzze. Most úgy ítéljük meg, hogy talán segíthet a képviselõtársaink meggyõzésében, hogyha a hatályos Munka Törvénykönyvhöz kiegészítõ paragrafust javasolunk, hiszen ezzel az átmeneti idõszakra, addig, ameddig az új Munka Törvénykönyve véglegesen nem rendezi ezt a kérdést, megnyugtató megoldást találhatnánk. Kedves képviselõtársaim! Az utolsó negyedévben a szakértõk véleménye szerint mintegy 62 ezer, mások szerint 100 ezer munkavállaló válik Magyarországon munkanélkülivé. Minden héten családok ezrei szembesülhetnek a munkanélküliséggel, a romló életkörülményekkel és a kilátástalansággal. Azok a munkanélkülivé válók, akik nem részesülnek semmilyen végkielégítésben, joggal tehetik fel a kérdést, hogy: õk másodosztályú állampolgárok e hazában? (Közbeszólások a jobb oldalról.) Hiszen nincs olyan szerencséjük, hogy az õ munkahelyükön a kollektív szerzõdés a végkielégítést intézményesítette volna. Beláthatják kedves képviselõtársaim, hogy ez a helyzet sürgõs intézkedést kíván. Azt is megkérdezhetik, hogy miért nem várjuk meg a Kormány e tárgyban történõ elõterjesztését. Kedves Képviselõtársaim! Hosszú ideje folyik már a vita a végkielégítés intézményérõl, érdemi elõrelépés e területen sajnos a mai napig nem történt. Mindennap növekszik azoknak a munkavállalóknak a száma, akik - sajnálatos módon - a késõbb életbe lépõ törvényhozás során a kedvezõ intézkedést már nem élvezhetik. Én nagyon kérem a tisztelt képviselõtársaimat, ne azt tekintsék, hogy ki hozza a Parlament asztalára, vagy melyik frakció ezt az önálló indítványt, hanem kérem, hogy a munkavállalók érdekeit - most van egy lehetõségünk - vállaljuk fel, és valamifajta segítséget nyújtsunk ezeknek a nehéz helyzetbe kerülõ embereknek. Kérem, hogy támogassák önálló indítványunkat, és szintén kérem, hogy a sürgõsséggel való tárgyalást is támogassák. Köszönöm. (Taps.)

Homepage