TartalomElõzõKövetkezõ

DR. BOTOS KATALIN tárca nélküli miniszter: Elnök Úr! Pár szót szeretnék elmondani a sürgõs és kivételes tárgyalás indoklása érdekében. Tisztelt Ház! A Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérõl és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosítását az indokolja, hogy a helyi önkormányzatok számára egyértelmû és egységes megoldást tartalmazzon az év közbeni feladatváltozások miatt jelentkezõ állami támogatás követéséhez. Több önkormányzat vált ugyanis szét év közben, illetve adott át egyházaknak, más önkormányzatoknak feladatokat, s mivel erre az esetre az eredeti törvény nem rendelkezett, e hiány pótlása sürgõssé vált, egyrészt a kettõs finanszírozás elkerülése, másrészt az állami támogatás elszámolásának egységessége érdekében. A törvény módosítása szükséges a centrális alárendeltségû szervek, valamint a megyei önkormányzatok elõirányzatainak rendezése miatt is. A költségvetési törvény elfogadásakor még nem volt ismert teljes körûen, hogy milyen típusú centrális alárendeltségû szervek jönnek létre, - mint azt képviselõtársaim nagyon jól tudják - és így ezek költségvetését sem lehetett pontosan meghatározni. Az átmeneti idõszakban a megyei önkormányzatok látták el a feladatot, és a finanszírozás is rajtuk keresztül történt. Az elõirányzatok és az önkormányzatok támogatása címén szerepeltek tehát. Ennek rendezése történik meg a jelen módosítással a tényleges állapotnak megfelelõen. A kivételesen sürgõs eljárást az elõzõeken kívül indokolja még, hogy a helyi önkormányzatok által, az 1990. évi normatív állami támogatás elszámolása során visszafizetésre kerülõ 1 milliárd 852 millió forint felosztásáról e törvény keretében születne döntés. Az önkormányzatok pedig e pénzeszközöket várják, számítanak rá, kérem ezért a tisztelt Házat, hogy ezen indokok alapján támogassa a törvényjavaslat kivételes, sürgõs tárgyalásba vételét. Köszönöm. (Szórványos taps.)

Homepage