TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! Napirend elõtti felszólalásaink végére értünk. Áttérünk rendes tárgyalási menetünkre. (Nagy taps.) A Kormány törvényjavaslatot nyújtott be a Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetésérõl és az államháztartás vitelének szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról, valamint az önkormányzatok normatív állami hozzájárulásából az állami költségvetésbe visszafizetésre kerülõ összeg felhasználásáról a 3028-as számon. A Kormány kérte a törvényjavaslat kivételes és sürgõs eljárásban történõ megtárgyalását. Megkérdezem Botos Katalin tárca nélküli minisztert, kíván-e a Kormány nevében szólni.

Homepage