TartalomElõzõKövetkezõ

DR. TORGYÁN JÓZSEF (FKgP): Igen Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tényleg csak két percet veszek igénybe, sõt talán annyit sem, mert én úgy gondolom, hogy Kövér László úr véleményét mi már ismerjük, nem most hallottuk elõször. A magyar nép tragédiáját jelentõ trianoni kérdésben olyan nyilatkozatokat, mint amiket Kövér László úr tett, mi már hallottunk nem egyszer, nem kétszer az MSZMP részérõl a pártállami idõkben. De hogy ne legyen többet gondja Kövér képviselõ úrnak, hogyha Torgyán Józsefet meg akarja védeni külföldön, ezért ajánlom neki, hogy jegyezze fel a következõket, és legközelebb Torgyán József szavaiként hitelesen tolmácsolhatja Bonnban a magyar követség épületében vagy ahol gondolja. Tehát Torgyán József mindazoktól mélységes szomorúsággal a szívében bocsánatot kér, akiket megsértett a magyar nép azzal, hogy kénytelenek voltak a magyar területek kétharmad részét magukhoz venni, és ha netántán ezzel megbántottunk volna bárkit, akkor Torgyán József ezennel bocsánatot kér. Ezt szíveskedjék tolmácsolni. (Közbeszólás - Orbán Viktor: Nagyon helyes! - Taps.)

Homepage