Tartalom Elõzõ Következõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amikor szót kértem, más hangulatban kívántam szólni. Most Dénes János képviselõtársamnak azt mondhatom, a magyar Kormány - s megítélésem szerint az Országgyûlés is, beleértve valamennyi szomszédunkkal kapcsolatban folytatott politikáját - politikája mindenkor a magyar nemzeti érdekeket szolgálja, összhangban van, és összhangban kell, hogy legyen a nemzetközi joggal, s mindent elkövetünk annak érdekében minden esetben, hogy ez a magyar nép és a határokon túli magyarság érdekeivel összhangban álljon. A magyar Kormány továbbra is ezt a felelõsségteljes politikát fogja folytatni. Ennyit szerettem volna ehhez hozzáfûzni, nem hiszem, hogy kell ennél többet, s részletekbe kellene bocsátkoznom ennek indoklásakor. A másik kérdés, amelyrõl talán ezek után és a határainkon túl lévõ és a határaink mentén folyó küzdelmek után nagyon nehéz szólni, s bizonyos értelemben talán disszonanciának hangzik, azonban én azért jelentkeztem, s ennyiben van a kettõ között összefüggés, hogy Petõ Iván történész kollégámat egy korrekcióval illessem. Teljesen független és semleges vagyok, hiszen egy másik politikai pártba ült át az SZDSZ képviselõje, azonban Petõ Iván azt mondta, hogy "más dolog, mert kormánypárti+. Szeretném emlékeztetni Petõ Ivánt, hogy a választások idõszakában nem voltunk kormányon. Úgyhogy Horváth képviselõ úr az egyik ellenzéki párt jelöltjeként nyerte el mandátumát, és akkor, amikor a választások voltak, még nem mi voltunk kormányon, így õ sem lehetett ellenzéki, mi sem lehettünk kormánypártiak. (Taps a kormánypárt részérõl.) Úgyhogy az indoklás - azt hiszem - helytelen, ezt csak a kronológiai rend érdekében jegyeztem meg. Köszönöm. (Szórványos taps jobbról.)

Homepage