TartalomElõzõKövetkezõ

ELNÖK. Köszönöm. Tisztelt Országgyûlés! Bejelentem, hogy Kormányunk kivételes és sürgõs eljárást kérve benyújtotta a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia kormánya között a "Nyitott Égbolt"-rendszer létrehozásáról 1991. május hó 11. napján aláírt megállapodás megerõsítésére irányuló országgyûlési határozati javaslatát. Kormányunk, ugyancsak kivételes és sürgõs eljárást kérve benyújtotta a Magyar Köztársaság 1991. évi állami költségvetésérõl és az államháztartás vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény módosításáról rendelkezõ törvényjavaslatát, valamint az alacsony nyugdíjban részesülõk, továbbá a gyermekes családok kiegészítõ támogatásáról rendelkezõ törvényjavaslatát. Az elõterjesztéseket az ülést megelõzõen kapták kézhez képviselõtársaim. Így a kivételes és sürgõs eljárás kérdésében a holnapi ülésnapunk kezdetén tudunk határozni. Felhívom azonban a figyelmet, s nem utolsósorban Kormányunk jelenlévõ tisztelt képviselõinek a figyelmét arra a körülményre, hogy amennyiben Kormányunk fenntartja kérését a kivételes és sürgõs eljárással történõ lebonyolításra, a módosító javaslatok határideje értelemszerûen augusztus 21- én kezdõdik és augusztus 29-éig tart. Amennyiben a benyújtás végleges formája sürgõs eljárást kérõ lesz csupán, úgy a határozat korábban születhet meg, mintha fenntartja a kivételes eljárás kérését. Kérem ezért Kormányunk tisztelt képviselõit, hogy a holnapi ülés kezdetéig egyértelmû tájékoztatást e tekintetben az Országgyûlés vezetésének szíveskedjék nyújtani. Tisztelt Országgyûlés! Bejelentem, hogy Kormányunk ugyancsak benyújtotta az Állami Vagyonügynökség mûködésérõl szóló beszámolóját. Ennek tárgyalására az 1990. évi költségvetés végrehajtásával foglalkozó zárszámadási törvényjavaslattal együtt kerül sor. Tisztelt Országgyûlés! Tájékoztatom képviselõtársaimat, hogy 12 képviselõtársunk a Házszabály 16. §-ának (3) bekezdésére hivatkozva bejelentette, hogy megalakította az úgynevezett monopoly-képviselõcsoportot. A képviselõcsoport céljának a képviselõi tevékenységgel összefüggésben a monopóliumok indokoltságának felülvizsgálatát és a szükséges jogalkotás kezdeményezését jelölték meg. Tisztelt Országgyûlés! Engedjék meg, hogy ismertessem mai ülésnapunk várható programját. Mindenekelõtt a Varsóban 1955. május 14-én aláírt úgynevezett Barátsági, Együttmûködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerzõdés, valamint az annak érvényessége meghosszabbításáról Varsóban 1985. április 26-án aláírt jegyzõkönyv hatályának megszüntetését rögzítõ okmány megerõsítésérõl szóló országgyûlési határozati javaslat megtárgyalásával kezdjük mai ülésnapunkat. Ezután - és ez az írásos elõterjesztéstõl eltérõ mozzanat - egyórás szünet következik, hogy azok a bizottságok is befejezhessék elõkészítõ munkájukat, amelyeket a tárgyalás bonyolultsága vagy az elõzõ megállapítottól eltérõ tárgyalási idejük folytán az elõkészítésre még nem találtak alkalmat. Valószínû, hogy mindezek nyomán a munkavállalók érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességérõl szóló törvényjavaslat részletes vitája következik, és ha a feltételek adottak lesznek, úgy határozathozatalra is sor kerülhet. Reményeink szerint ezt követi az állami szakszervezeti vagyon szétválasztásáról és a szabad szakszervezeti vagyon szétválasztásáról és a szabad szakszervezeti szervezkedést biztosító vagyoni feltételek megteremtésérõl szóló törvényjavaslat részletes vitája. Majd a társadalombiztosítási ellátások és a családi pótlék évközi emelésének lehetõségeivel foglalkozó országgyûlési határozati javaslat részletes vitájára és kapcsolódóan határozathozatalra kerülhet sor. Végül lehetõség nyílik a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvényjavaslat részletes vitájára és annak lezárására. Tisztelt Országgyûlés! Soron következik tehát a Varsóban 1955. május 14-én aláírt úgynevezett baráti, együttmûködési és kölcsönös segítségnyújtási szerzõdés és az azt kiegészítõ okmány hatályának megszüntetését rögzítõ jegyzõkönyv megerõsítésérõl szóló országgyûlési határozati javaslat megtárgyalása. Megadom a szót Für Lajos honvédelmi miniszter úrnak, a napirendi pont elõadójának.

Homepage