TartalomElõzõKövetkezõ

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: ElnökÚr! Tisztelt Ház! Nem volt szándékomban most felszólalni, és nem kell megijedni, nem is fogok hosszabban szólni. A világkiállítás mellett elmondták az érveket, ellenérveket. Rózsaszín képet senki nem festett, az óriási erõfeszítést, óriási cselekvési összefogást igényel, hogy meg tudjuk teremteni, ha sor kerül a világkiállítás megrendezésére. A Kormány, mikor a világkiállítás mellett foglalt állást, úgy vélte, hogy azok az infrastrukturális beruházások, amelyek elkerülhetetlenek, részei lehetnek egy ilyen vállalkozásnak. Amikor 1996-ra tettük - ami egyébként a korábbi kritikusok részérõl mint egyik feltétel felmerült - akkor azzal is tisztában voltunk, hogy az a tény, hogy 1996-ra tesszük, egy másik ünnepségsorozattal is összekapcsolódik, ami egyébként is pénzt és vállalkozást is fog igényelni, bármilyen kormány lesz Magyarországon. Mindezt együttvéve úgy véltük, hogy nekünk a világkiállítás megrendezési lehetõségérõl nem lehet lemondanunk. Most mirõl van szó? Arról, hogy a hónap végén a világkiállítások párizsi irodája összeül, a végrehajtó bizottság; és egy elõzetes szándéknyilatkozatot kell tennünk. Ehhez kérjük az Országgyûlés támogatását, hogy ezeket a lépéseket megtehessük. Elõször is összeül a végrehajtó bizottság. Ott megvizsgálják az új helyzetet. Június 5-én összeül a közgyûlés, és megvizsgálja azt, hogy vis maior forog-e fenn, és abban az esetben azt vizsgálja meg, ha Ausztria kilép, Bécs kilép a világkiállítás megrendezési szándékából, Magyarország mint társrendezõ megtarthatja-e ezt a jogát. Ha eszerint döntenek, akkor kapjuk meg azt a lehetõséget, hogy az elkövetkezõ, rendelkezésre álló három hónap alatt kidolgozzuk azt a koncepciót szeptember végéig, amire októberben összehívhatnak egy rendkívüli közgyûlést, ahol végleg döntenek errõl a kérdésrõl. Ez a menetrend. Ha most mi az Országgyûlés elõzõ határozatát - amiben a Bécs-Budapest kiállítás mellett döntöttek - nem helyezzük hatályon kívül, és nem hozunk egy másikat, amiben a Kormány arra kap tulajdonképpen felhatalmazást, hogy folytathatja a tárgyalásokat, megteheti ezt a szándéknyilatkozatot a közgyûlésre, elindulhatunk a 3 hónapos koncepció és vizsgálat kialakításával a következõ rendkívüli közgyûlésre. Erre kérünk felhatalmazást. Az országgyûlési határozatot, amely eddig bennünket arra kötelezett, hogy egy törvényjavaslatot készítsünk elõ a Bécs-Budapest koncepcióban, hatályon kívül kell helyezni, ha Ausztria kilép, és egy új törvényjavaslat kell, ha egyedül rendezzük meg. Szándékosan nem kívánok most belemenni az érvelésbe, hiszen az érvek, ellenérvek elhangzottak. Elhangzott, hogy mit jelent ez nemzeti erõfeszítésként. Számos példát mondhatnánk nyilvánvalóan arra, hogy az erõfeszítések, az ilyen hatalmas össznemzeti vállalkozások milyen tehertételt jelentenek. Azt is elmondhatjuk, hogy nem egy, nem két évre szól egy ilyen vállalkozás, ebbe nem kívánok belebocsátkozni, csak nyersen, szárazon azt kívántam elmondani, hogy most önök mirõl döntenek. Ha úgy döntenek, hogy az Országgyûlés nem adja meg ezt a lehetõséget, mi e hónap végéig nem tudjuk megadni a szándéknyilatkozatunkat, hogy azt a végrehajtó bizottság megvizsgálja és 5-ig - ismétlem június 5-ig - nem jelenthetjük be, abban az esetben az Országgyûlés úgy döntött, hogy nem adta meg a lehetõséget arra, hogy amennyiben hajlandók nekünk megadni ezt a lehetõséget, megkíséreljük, és vállalkozni tudjunk erre. Azt azért elgondolkoztatásra javaslandónak tartom, hogy Bécs negatív döntése után az osztrák Kormány még mindig nem mondta ki a "nem"-et. Ausztria gondolkodik ezen. Nagyon nagy viták vannak arról, mit jelent ez, és ugyanaz az érdeklõdés és igény még osztrák részrõl is a mi irányunkba fordul. Ha ez annyira rossz megoldás lenne egy ilyen helyzetben, akkor boldogan vonult volna ki az osztrák Kormány ebbõl a kényszerhelyzetbõl, és hivatkozhatna természetesen a bécsi döntésre. Tehát önökön múlik. Én nem többet kérek, csak azt, hogy ezt fontolják meg, amikor a részletes vita elkezdõdik, és ezt a kérdést meg kell olyan szintig oldani, hogy a Kormány állást tudjon foglalni, és felelõsséggel képviselhesse az országot. Utána nem lesz mirõl vitatkozni. Köszönöm. (Taps.)

Homepage