Tartalom Elõzõ Következõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: A Magyar Televízió költségvetés alapján mûködik. A költségvetést az Országgyûlés megszavazta. A költségvetés alapján kell a televíziónak mûködnie. Ami pedig a Kormányt illeti: éppen - azt hiszem - egy héttel ezelõtt vonták kétségbe a Kormány felügyeleti jogkörét. Úgy gondolom, hogy a Kormány mást nem tehet, minthogy a megszavazott költségvetés alapján mûködteti a televíziót. Ami pedig Hankiss Elemér elnök úr idézett szavait illeti, az egyben rébuszokat is jelent. Hálás leszek, hogyha megkérdezik, hogy milyen politikai erõkre gondolt. Köszönöm. (Taps a jobb oldalon.)

Homepage