TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A képviselõ úr visszavonta az interpellációját, de szeretném megjegyezni, hogy 2101. szám alatt írásban minden képviselõ megkapta a választ. Ez az egyik, amit szeretnék leszögezni, a másik kérdés, eljárási szempontból az interpellációban december 10-e volt megjelölve a beadvány leadási dátumaként, ugyanakkor érthetõen - miután 62 polgármesternek az aláírását össze kellett gyûjteni - január 2-án érkezett a Miniszterelnökségre ez a levél, s a Miniszterelnökségrõl február 25-én ment el erre vonatkozóan a válasz. Ez azt jelenti, hogy közben januárban át kellett küldeni az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumnak, és az onnan beérkezett választ küldte meg a Miniszterelnökség 25-én a polgármestereknek. A 25-én kelt levélben megkapták a választ, a Miniszterelnökség telefonon ellenõrizte, hogy a címzettekhez megérkezett-e a válasz. Hatvani képviselõ urat külön is tájékoztatták utána a Miniszterelnökségen. Úgyhogy azzal egyetértek, hogy le kell rövidíteni a lehetséges idõszakát a válaszadásnak, de ezeket a dátumokat kérem figyelembe venni, hasonlóan azt, hogy a feltett kérdésre - tekintettel arra, hogy valóban egy nagy horderejû kérdésrõl, a szénbányászatról és a lakosság szénellátásáról volt szó - az erre adott tájékoztató válasz nem tartozik az 1957. évi IV. törvény vonatkozó jogszabályi rendelkezése alá, amelyik az ennél sürgõsebb választ igényelte volna. Ennek ellenére a kivizsgálást lefolytattuk, kb. azt lehet mondani, hogy a dátumok szerint egy-egy hetet lehetett volna megspórolni, tehát két héttel elõbb megkaphatták volna, ha - hogy idézzem - a bürokrácia gyorsabban dolgozik. Bár képviselõ úr visszavonta az interpellációját, de a pontosság kedvéért - miután õ elmondta - kénytelen voltam én is ezeket a dátumokat elmondani. (Taps.)

Homepage