Tartalom Előző Következő

DR. HATVANI ZOLTÁN (SZDSZ): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Miniszterelnök Úr! A 62 Borsod megyei polgármester egy különösen fontos ügyben december hónapban írt levelére, a miniszterelnök úrhoz címzett sürgetés, az Országgyűlés elnökéhez és az illetékes képviselő urakhoz küldött közbenjárást kérő levél hatására-e vagy sem, végül is március elején válasz érkezett. A levél tartalmával interpellációmban nem kívántam foglalkozni, az egy olyan különösen nagy jelentőségű ügy, amelyről itt ma már szó volt, a szénbányászat, a szénellátás helyzete. Tudomásunk és reményünk szerint azzal az Országgyűlés az energiapolitikai koncepció keretében még május hónapban foglalkozni fog. Az eljárásról csupán annyit, hogy sajnos nem ritkán fordul elő ilyen eset, amikor közérdekű ügyekben közbenjáró levelet válasz nélkül hagynak, vagy nagyon késedelmesen adnak rá választ. Ilyen ügyben interpellált például Kiss Zoltán képviselőtársam már korábban. Felmerül a kérdés, hogy nem a bürokrácia akadályozza-e a gyorsabb ügyintézést. Megjegyzem például, hogy ugyanerre a levélre, amikor az Országgyűlés elnökéhez írtak, a válasz hiányában érkezett levélre, a gazdasági bizottság megbízásából egy képviselőtársunk szombat délután írta meg a hasonló tartalmú és még terjedelmesebb választ. Azzal a kéréssel lépek vissza az interpellációtól - miután a válasz megérkezett -, hogy kérem a miniszterelnök urat, hasson oda, hogy az ilyen esetek, amelyek méltatlanok egy demokratikus jogállamhoz, a jövőben minél ritkábban forduljanak elő. Köszönöm szépen. (Taps az SZDSZ részéről.)