TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szeretném az Országgyûlést ezúton tájékoztatni, miután az Országgyûlés határozatán alapult az 1990. júniusi, moszkvai értekezleten a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testületén tanúsított magatartásunk, javaslatunk és elõterjesztésünk. Szeretném a tisztelt Országgyûlést és ezúton a magyar népet tájékoztatni arról, hogy a tegnapi napon Mihail Gorbacsov úrtól levelet kaptam, hasonlóan a Varsói Szerzõdés többi tagállamának állam-, illetve kormányfõjéhez. E levélbõl néhány sort idézek, és ismertetem tartalmát. "Tisztelt Miniszterelnök Úr! Úgy tûnik, a Varsói Szerzõdés minden részvevõje egyetért abban, hogy a Politikai Tanácskozó Testület 1990. júniusi ülésén elért megállapodásokat az európai biztonsági egyezményi értekezlet párizsi csúcstalálkozója eredményeinek összefüggésében kell megvalósítani. A kormánymeghatalmazotti bizottság által elvégzett munka lehetõvé teszi, hogy már a közeli idõben lépéseket tegyünk a Varsói Szerzõdés katonai struktúráinak lebontására, és ezt a folyamatot 1991. április 1-jéig befejezzük." (Taps.) Több részlet után szeretném még azt is közölni, ami a Varsói Paktum tagállamai közötti kapcsolatok további fejlõdését illeti, álláspontunk szerint azokat fokozottabb ütemben kell kétoldalú alapokra átirányítani, minden adott esetben figyelembe véve az új belsõ és a nemzetközi körülményeket. Ezzel egyidejûleg a szovjet fél, mint Gorbacsov elnök úr, illetve a levelet átadó Aboimov nagykövet úr kifejezésre juttatta, hogy változatlannak tartják Magyarország megrendezési jogát, illetve meghívását. Ennek megfelelõen a magyar Kormány megtette a szükséges lépéseket, hogy eleget tegyen annak a javaslatnak, hogy ezt még február folyamán tartsuk meg, és Gorbacsov államelnök úr javaslata alapján a bizottság által végzett munka eredményeinek megvitatására februárban tartandó tanácskozást tartjuk célszerûnek, a tagállamok külügyminiszterei és honvédelmi miniszterei részvételével, akik rögtön meg is fogalmazhatnák a Varsói Szerzõdés katonai struktúráira vonatkozó döntést. Ez azt jelenti tehát, hogy ami a gyakorlatban, részben már 1991. január 1- jével katonai vonatkozásban a csapatoknál és a közvetlen kapcsolattartásban megtörtént, intézkedéseket most véglegesen, ténylegesen, javaslatunknak, kívánságunknak, elõterjesztéseinknek megfelelõen, egyetértésben a szovjet féllel és egyetértésben a Varsói Szerzõdés többi tagállamával még ez évben április 1-jéig végrehajtjuk, és ezzel április 1-jére a katonai szervezetét a Varsói Szerzõdésnek megszüntetjük. Úgy gondolom, hogy ez történelmi jelentõségû pillanat lesz az ország életében, és ezért feltehetõen, ha megfelel a diplomáciai úton elõkészített találkozó, akkor feltehetõ, hogy február 25-e körül sor kerül Budapesten a mi meghívásunkra, a külügyminiszterek és honvédelmi miniszterek részvételével megtartandó értekezletre, ahol erre vonatkozóan döntés születik. Miután a felek ebben egyetértenek, itt végrehajtási kérdésekrõl van szó és a gyakorlati kivitelezésrõl. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

Homepage