TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az elhangzottak alapján szükséges lenne, hogy itt már most részletekbe bocsátkozzunk, amely kérdéseket Kövér László feltett, azok valóban megfelelnek annak, amire választ kell adni. Az a kérdés viszont, hogy kvázi a Magyar Köztársaság Kormánya vagy a Magyar Köztársaság mintegy politikai hitelképessége, avagy szavahihetõsége vonatott volna kétségbe, nem felel meg a valóságnak, ezt nyugodtam állíthatom. Az elmúlt idõszakban, az elmúlt napokban folytatott megbeszélések alapján is, beleértve azokat a külországokat, amelyek ebben a kérdésben valóban fontosak. Egyben megnyugtathatom Szent-Iványi képviselõ urat, hogy szigorú ellenõrzés és szigorú felügyelet érvényesül a tekintetben, hogy Irakba semmiféle fegyver ezekbõl nem juthatott, nemhogy ezekbõl, másból sem. Az egész Öböl-térségben ez az ellenõrzés az elmúlt idõszakban érvényesült. Végül szeretném szíves figyelmüket felhívni arra, hogy a +74. évi külkereskedelemre vonatkozó törvény alapján a 21/90, illetve a 99/90-es minisztertanácsi határozat alapján a külügyi és a honvédelmi bizottság illetékes arra, hogy a fegyverkereskedelem és haditechnika külkereskedelmi forgalmával összefüggésben állást foglaljon, illetve a beszámolókat meghallgassa. Tehát a jelenlegi jogszabályi rendelkezések alapján az Országgyûlés külügyi és honvédelmi bizottsága illetékes ebben a kérdésben. Éppen ezért fenntartom azt, amit elnök úrnak elõterjesztettem, és a honvédelmi és a külügyi bizottság együttes ülésen vizsgálja meg mindezeket a kérdéseket, és akkor foglalhat állást a tekintetben, hogy hogyan dönt a továbbiakban, és tesz javaslatot esetleg az Országgyûlésnek. Mindenképpen azt tartom szükségesnek, hogy a honvédelmi és a külügyi bizottság az egész kérdést összefüggéseiben hallgassa meg, és összefüggéseiben ismerje meg. Ezért fenntartom mind Kövér képviselõ úrral, mind pedig Szent-Iványi képviselõ úrral szemben az elõterjesztést. Eszerint kérem az Országgyûlés állásfoglalását. (Taps balról.)

Homepage