TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Kormány nevében az alábbi, tájékoztatással egybekötött nyilatkozatot kívánom tenni az elnök úr által is kifejezésre juttatott aggodalom és elítélõ szavak mellett. Az 1989. évi, többnyire békés forradalmak után Kelet-Közép-Európában végbement változások korábban soha nem látott lehetõséget nyújtottak a demokratizálódás, az európai együttmûködés kiteljesedése útján. E folyamat kiemelkedõ eseménye volt a párizsi európai biztonsági együttmûködési csúcsértekezlet, ahol valamennyi résztvevõ elkötelezte magát az emberi jogok védelme, a demokrácia kiteljesedése mellett. Megrendülve és aggodalommal szemléljük a legutóbbi baltikumi, litvániai eseményeket. Együttérzünk a litván néppel, hiszen egy hozzánk hasonló kis nemzet folytat heroikus küzdelmet szabadságáért, függetlenségéért, a nemzeti önrendelkezés megvalósításáért. Többször is kifejtettük, hogy mindenfajta konfliktusból békés úton kell megtalálni a megoldást. Az említett párizsi csútalálkozón is reményemet fejeztem ki a magyar Kormány és Magyarország nevében, hogy "az európai konfrontáció felszámolása - idézem a csúcsértekezleten elhangzott utolsó szavaimat - után nem lesz ország, ahol sértett katonák politikai kalandokba bocsátkoznak, és hatalompolitikai ambíciókkal kísérlik meg útját állni a demokrácia kiteljesedésének. Ilyen kísérletek még a legsúlyosabb gazdasági és társadalmi feszültségekre sem jelentenek megoldást". - Eddig tartott az idézet a párizsi csúcsértekezleten elmondott beszédbõl. Tragikus módon az akkor elhangzottak aktuálisnak tûnnek. Ezért a Szovjetuniótól is csak azt várhatja a nemzetközi közvélemény, így a magyar is, hogy eleget tesz a párizsi csúcstalálkozón vállalt kötelezettségeinek. A baltikumi szovjet beavatkozás jelentõsége már csak ezért is túlnõ a Szovjetunió határain valamennyi európai, de különösen mi, közép-kelet-európai nemzetek érintettek vagyunk, folyamatos egyeztetést folytatunk mindenkivel, a szomszédos államokkal és a nyugati országok vezetõivel, illetve az európai szervezetekkel. Ma még nem látjuk tisztán, hogy kinek az utasítására cselekedtek a katonák Vilniusban, azonban senki sem igazolhatja az erõszakos, emberi életeket követelõ beavatkozást. Azóta tudjuk, a legújabb jelentések szerint is, a Szovjetunió szövetségi belügyminisztere kijelentette, hogy Moszkvából nem adtak utasítást a vilniusi katonai beavatkozás ilyen jellegû cselekményeire. Ma délelõtt Jeszenszky Géza külügyminiszter úr magához kérette Abiomov nagykövet urat. Ezúton is kifejezzük szolidaritásunkat a litván néppel, és egyúttal újra hangsúlyozzuk, hogy csakis békés, tárgyalásos úton lehet megtalálni a megoldást a felmerült problémákra. Eddig sem voltunk tétlenek: a Külügyminisztérium már január 11-én kifejtette a Kormány álláspontját, a Magyar Vöröskereszt felvette a kapcsolatot a litván, a lengyel és a nemzetközi partnerszervezetekkel, az elsõ, elsõsegélynek szánt küldemény már útnak is indul. Itt kell megemlítenem, hogy a Magyar Vöröskereszt mintegy 150 ezer forint értékben azonnali gyorssegélyt szállít Litvániába, Litvánia eredeti kérésének is megfelelõen, elsõsegélynyújtó eszközöket, kötszert, élelmiszert és részben takarókat, a helyszínen tájékozódunk az igényekrõl, hogy utána egy nagyobb segélyt juttathassunk el. A Magyar Vöröskereszt a Nemzetközi Ligánál a Norvég Vöröskereszttel együtt elsõként jelentkezett, hogy a Litván Vöröskereszt segélyigényérõl tájékozódjék, és hogy segélyt nyújtson Litvániának. Jelenleg a Lengyel és a Csehszlovák Vöröskereszttel együttmûködve tervezzük a segély eljuttatását. Eddig a Finn Vöröskereszt repülõgépe kapott leszállási engedélyt Vilniusban, fedélzetén a segéllyel. A Lengyel Vöröskereszt is elindított egy segélyadományt, még nem tudjuk, hogy átjutott-e a határon. A Magyar Vöröskereszt segélyszállítmánya kedden délután vagy legkésõbb szerdán hajnalban indul Varsón keresztül Vilniusba két vöröskeresztessel és egy önkéntessel. Ezt kívántam bejelenteni. A továbbiakban a magyar Kormány érintkezésben van valamennyi érdekelt kormányzattal, és ezen kívül a lengyel és a csehszlovák kormánnyal közös álláspont kialakításán dolgozunk, a külügyminiszter úr a mai napon is tárgyalásokat folytatott, illetve már tegnap is a csehszlovák külügyminiszterrel és a lengyel külügyminisztérium képviselõjével. Úgy gondolom, hogy még esetleg a külügyminiszter úrnak van bejelenteni vagy tájékoztatnivalója. Köszönöm, hogy meghallgattak, és úgy gondolom, hogy a Kormány elítélõ állásfoglalása mellett és a további tárgyalások kilátásba helyezésével a kormányzat, a csehszlovák és a lengyel kormány együttesen fog ebben a kérdésben állást foglalni. Javaslom, hogy az Országgyûlés is - az elnök úr által említett formában - hozzon határozatot. (Általános taps.)

Homepage