TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Van a feltett kérdésnek olyan része, amelyik alkalmat ad arra, hogy az önmegtartóztatás erényét gyakorolja, és ne válaszoljak rá, ugyanazzal a logikával és ugyanazzal a sértõ feltételezéssel. Ez az egyik. A másik: megköszönöm, hogy alkalmat ad arra a tisztelt képviselõ úr, hogy válaszolhassak arra, hogy miért van szükség tárca nélküli miniszterekre általában. Nem egy magyar specialitásról van szó, hanem a modern kormányzásban, akár Nagy-Britanniában, akár Németországban, sorolhatnám, bárhol, nagyon sok helyen számos tárca nélküli vagy államminiszter van a kormányokban, éppen azért, mert megnövekedtek azok a feladatok, amelyek miniszteri szintû képviseletet kívánnak. A régi világban a külügyminiszterek nem tartózkodtak annyit külföldön, mint ma a belügyminiszterek általában a világban. Nemzetközi szervezetek, nemzetközi összejövetelek magas szintû képviseletet kívánnak külföldön és igen gyakran belföldön is. Tehát Hollandiában például a miniszterek mellett miniszteri rangban lévõ második miniszterek is mûködnek, tehát ez a gyakorlat mindenütt a világban megnövekedett. Ami pedig azt illeti, hogy Magyarországon melyik tárcának... - tehát most csak erre korlátozom a válaszomat, mivel a kormányátalakítás befejezése után készségesen fogom kifejteni kormányzati filozófiám alapjait nemcsak a tárca nélküli miniszterekre vonatkozóan, hanem a tárcafelosztásokra és ezzel kapcsolatos kormányzati elképzeléseinkre vonatkozóan is. Ami pedig a jelenlegit illeti, itt szerepet kap egyrészt a tárca nélküli minisztereknél az, hogy a miniszteri felelõsség elvét ki kell terjeszteni a magyar államigazgatás egészére. Például az Állami Vagyonügynökség élén igazgatótanács áll, amelyik a döntéseket hozza. Ennek elnöke Mádl Ferenc miniszter úr, ki így egyben az igazgatótanács elnökeként a miniszteri felelõsséget kiterjeszti ebben az értelemben a kormányzat részére. De ugyanõ ellátja a tudománypolitikai kabinet összehangoló tevékenységét, s azon kívül speciális - ugyanúgy, ahogy a modern szervezésben, akár a tudományos kutatásban - egyéni, személyi adottságok alapján igen sok miniszteri feladatot tud például ellátni nemzetközi tárgyalásokon. Ez az egyik része. A másik egészen speciális kérdés, az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság, amihez az Atomenergia Bizottság is hozzá van kapcsolva, más intézmények, ott az elnöki tisztségnek a megszüntetése és megváltoztatása nélkül, tehát nem egy plusz állásként, az elnöki funkció gyakorlója kap miniszteri beosztást, amivel a technológiai és mûszaki-tudományos kutatást, fejlesztést szolgálja. Itt is belemehetnék részletekbe, hogy mi a magyar specialitás a tudományos kutatás koordinálásában; mit jelent a Magyar Tudományos Akadémia mint önkormányzati alapra helyezendõ sajátos forma, amihez jóformán hasonló nincs a világon! Másutt tudományos kutatási minisztériumok látnak el olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatban figyelmébe ajánlom képviselõ úrnak a Magyar Tudományban e vonatkozásban írásban is megjelent akadémiai felszólalásomat. Továbbá egyéb kérdésekben, lehet például ilyen kérdés a határon túli magyarság kérdése, kisebbségi kérdések, ahol miniszteri vagy magasabb szintû képviseletre van szükség. Ez sohasem jelenti a bürokrácia növelését. Tehát amennyiben arra gondol, hogy ez egyben maga alatt fejleszt ki újabb és újabb bürokráciát, errõl nincs szó, és ez irányú aggályát szeretném eloszlatni. Úgy gondolom, hogy a tárca nélküli miniszterek számát, amelyet egyébként a jogszabályi rendelkezések nem korlátoztak - korlátozták a közigazgatási államtitkárt és a politikai államtitkárt, nem korlátozták a tárca nélküli minisztert -, a tárca nélküli miniszterek egy-egy feladat végrehajtása után esetleg megszûnnek a jövõben vagy beolvadnak. Ennyi mozgásteret egy kormányzásnak adni kell! Úgyhogy a kérdésének, kérem, hogy ezt a részét tekintse megválaszoltnak. Kérdésének azt a feltevését, amit mintegy gyanúként tett fel, azt kérem a karácsonyi békesség nevében visszavonni. Egyébként nagyon köszönöm a kérdését, és megszoktam, hogy a Fodor testvérek, akár a Magyar Demokrata Fórumban ülnek, akár a függetlenek soraiban, mindig kérdeznek! Köszönöm. (Taps a jobb oldalon.)

Homepage