Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Mindhárom törvényjavaslat általános vitáját lezárom. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a törvényjavaslatokat bocsássa részletes vitára. Egyenként teszem fel szavazásra a kérdést. Kérem, hogy a kint tartózkodó képviselő urak foglalják el a helyüket. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a vállalkozási nyereségadóról szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 205 "igen" szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 205 "igen" szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 191 "igen" szavazattal, 13 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta. A törvényjavaslatok részletes vitája a következő ülésünkön kerül sorra. Az ülés befejezése előtt bejelentem a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a Kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Társadalombiztosítási Alap 1991. évi költségvetéséről, továbbá a Társadalombiztosítási Alapról szóló 1988. évi XXI. számú törvény módosításáról szóló törvényjavaslatait. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a sürgős tárgyalással. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 202 "igen" szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalását elrendelte. A Kormány ugyancsak sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a sürgős tárgyalással. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 197 "igen" szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett a sürgősséget elrendelte. Tisztelt Országgyűlés! Az ülést berekesztem. De a jegyző urat megkérem egy közlemény beolvasására, és egyébként mindenkinek jó pihenést kívánok.