Tartalom Előző Következő

DR. FODOR ANDRÁS ATTILA (MDF): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Akik ismernek, azok tudják, hogy nem vagyok pénzügyi szakértő, most mégis arra bátorkodom, hogy az adótörvény vitájában szót kérjek. Katona Béla képviselő úr megjegyzése késztet erre, mivel azt a megjegyzést tette, hogy ők ugyan nem értenek egyet bizonyos dolgokkal, de tudják, hogy a kormánypárti képviselők úgyis meg fogják szavazni. Ezen kívül ennél nagyobb késztetés volt a választóim unszolása, hogy azokban az ügyekben, amelyek széles körben érintik őket - hiszen aki választókkal találkozik, tudja, hogy tíz választó közül legalább kilenc az anyagi körülményekre panaszkodik -, s ezt az adótörvények komoly mértékben tudják befolyásolni. Bennünk, kormánypárti képviselőkben, ilyenkor tudathasadásos állapot áll be, és nem tudjuk, hogy most a kormányunkhoz vagy a választóinkhoz legyünk lojálisak. Nem tehetjük meg azt, amit az ellenzék megtesz, hogy olyan javaslatot is beterjeszt, aminek racionalitása sincs, de azzal a szándékkal, hogy a kormánypárt majd úgyis leszavazza, és ez kettős előnnyel jár: egyrészt megnyerjük annak a rétegnek a támogatását, rokonszenvét, aminek az érdekében ezt betettük; másrészt lehet a kormánypártokra megint mutogatni+ (Moraj a bal oldalon.) Ezzel a kettős haszonnal jár. Én ezt bulvárpolitizálásnak nevezem, aminek az a lényege, hogy nem az a lényeg, hogy mi történik, hanem az, hogy minek látszik! (Hack Péter: Például? - Derültség a bal oldalon.) Az adótörvényekkel a következő a problémám; ahogy ezt már egy héten belül két alkalommal volt módom az államtitkárnő jelenlétében elmondani, neki címezve, hiszen ő képviseli ebben az ügyben a Kormányt: az adófilozófiával van a problémám. A jelenlegi adótörvény-módosításokat tanulmányozva számunkra teljesen egyértelmű, hogy az adófilozófia - még laikusok számára is egyértelmű - nem változott. És igaza van Lakos képviselő úrnak, aki azt mondja, hogy ha mi ezt elfogadjuk, akkor a korábban általunk hevesen bírált adótörvények filozófiáját fogadnánk el. Az a fő bajom vele, hogy a jövedelmeket a megszerzéskor próbálja megadóztatni. Ez önmagában ugyan nem lenne baj, de azzal jár, hogy a legnagyobb adóterheket a bérből és fizetésből élők viselik. A másik fő gond az, hogy az adóalanyokat törvénytelenségre, az adózás alóli kibújásra, magyarul csalásra ösztönzik. És talán egy politikainak is nevezhető bajom is van vele, az, hogy indokolatlanul szembeállítja a társadalom két tekintélyes rétegét, meghatározó rétegét, a bérből és fizetésből élőket, valamint a vállalkozókat. Ilyen megközelítésben én sem tudom elfogadni Palotás János képviselő úr gondolatát, hogy az adózó polgárok 10 százalékát mentesítsük valamilyen formában nem az adózás alól, könnyítsük az adóterheit. Nem azért, mintha nem értenék én is egyet a vállalkozások ösztönzésével, hanem azért, mert ilyenkor azt kell kérdeznem, hogy vajon most a bérből és fizetésből élőket adóztassuk vagy pedig a vállalkozókat? Itt van az a szembeállítás, amiről az előbb beszéltem. Azt sem hagyhatom szó nélkül, hogy Palotás képviselő úr a lelkiismeretünkre apellálva azt mondta, hogy szavazáskor kiderül, ki az igazi vállalkozásbarát. Én pedig azt mondom, hogy szavazáskor kiderül, hogy jelen helyzetben a kisemberekkel vagy a vagyonosabbakkal akarom viseltetni a terheket! Úgy gondolom, nem lennék hiteles, ha csak a kritikát mondanám el és nem szólnék arról, hogy miben látjuk a kibontakozást. Abban, amit Botos Kata MDF- tag az MDF programjában írt, és nem abban, amit Botos Kata államtitkár itt most elénk terjesztett. Más adórendszerben! Más adórendszerben a személyi jövedelemadó és a vállalkozási nyereségadó szükséges mértékű, de csökkentett adókulcsokkal való fenntartása mellett a fogyasztás, valamint a felhalmozott vagyon adóztatása. Kopácsy Sándorra hivatkoznék - ezt már többször megtették ma itt - és azt mondom, hogy igazságos adórendszer nincs, de ennél igazságosabb van. Készséggel elfogadom azt is, hogy egy új adórendszer kidolgozásához hat- nyolc hónap szükséges, sőt - ahogy államtitkárnő mondotta - több év alatt, több lépcsőben szükséges a teljes adórendszer átdolgozása. Mi tehát a teendő? Én is azt gondolom, hogy ezt most már az év végéig lehetetlen megtenni, éppen ezért ne vesztegessük az időt, és minél előbb kezdjünk hozzá ennek az új adórendszernek a kidolgozásához, és jó lenne, ha a képviselők az új adótörvények koncepciójával együtt egy új munkastílussal is minél előbb megismerkedhetnének. Köszönöm szépen tisztelt figyelmüket. (Taps.)