Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megkérdezem dr. Kávássy Sándor képviselő urat, kíván-e szólni? (Közbeszólások: Külföldön van.) Bocsánat, külföldön van, akkor határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a bizottságnak dr. Kávássy Sándor képviselő úr mentelmi jogával összefüggő javaslatát. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés az államtitkári szavazatra is figyelemmel 121 ,,nem" szavazattal, 47 "igen" és 41 tartózkodás mellett a javaslatot elvetette. Tisztelt Országgyűlés! Még személyi kérdésben kell döntenünk. A Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportja a nemzetbiztonsági bizottság megüresedett tagsági helyére dr. Kövér László képviselő urat, a FIDESZ- képviselőcsoport tagját jelölte. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy dr. Kövér Lászlót a nemzetbiztonsági bizttság tagjává válasssza meg. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt az indítványt. Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 178 "igen" szavazattal, 14 ellenszavazat és 11 tartózkodás mellett az indítványt elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! A Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportja bejelentette, hogy Palotás János képviselő úr lemondott a költségvetési bizottsági tagságáról. A képviselőcsoport helyébe Sápi József képviselő urat jelölte. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy Sápi József képviselő urat a költségvetési bizottság tagjává válassza meg. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezt az indítványt? Kérem, szavazzanak. (Megtörténik.) Megállapítom, hogy az Országgyűlés 203 "igen" szavazattal, 2 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a félbeszakított vitát az adótörvények kérdésében. Szót adok dr. Vona Ferenc képviselő úrnak.