Tartalom Előző Következő

PETRONYÁK LÁSZLÓ (MDF): Tisztelt Miniszter Úr! Az utóbbi időben aggasztóan megszaporodtak a közvéleményt fölzaklató bűncselekmények, a közrendet sértő, erőszakos, garázda események. Ezek következtében a korábbinál jóval nagyobb felelősség és társadalmi elvárás hárul a rendőrségre - s mindezt a közvélemény kiemelt figyelme kíséri. Tekintettel ennek társadalmi veszélyeire, szeretném, ha miniszter úr választ adna arra, hogy ebben a helyzetben a Belügyminisztérium mit kíván, mit tud tenni azért, hogy az állampolgárok és a köz biztonságát hatékonyabban szolgálhassa a rendőrség. Aggasztó ugyanis, amilyen rohamosan emelkedik a bűnesetek száma, különösen a közlekedésieké, a hivatalos személy elleni erőszaké és a betöréses lopásoké. Egy év alatt például csak Szolnok megyében az említett esetfajták száma 45, 42, illetőleg 58 százalékkal nőtt, de az országos kép még ennél is rosszabbnak ítélhető. A bűnözési statisztikák elemzése megdöbbentő képet mutat. A tavalyi, hasonló időszakhoz képest szeptember végéig 63 százalékkal nőtt az ismertté vált bűncselekmények száma. Mi lehet ennek az oka? Mindez önmagában nem magyarázható azzal az igen leegyszerűsített érvvel, hogy nő az infláció és a munkanélküliség, így hát betörünk, munka helyett erőszakkal szerezzük meg azt, ami hiányzik. Nyilvánvaló, összetett társadalmi hatásról van szó. Képviselői fogadónapjaimon azt tapasztalom, hogy újabban szinte jobban aggasztja a polgárokat a közbiztonság romlása, mint az életkörülmények alakulása. Azt is világosan látnunk kell, hogy eddig jószerével csak a bűnözők, a börtönből szabadultak lelki életével foglalkoztunk. Itt az ideje, hogy figyelmünket most már a tisztességes emberek biztonságának szavatolására vagy éppen a bűnüldözésben dolgozókra fordítsuk. Mert döntő többségük megérdemli a közmegbecsülést, és azt, hogy javítson munkafeltételeiken a kormányzat. Kérdezem ezért miniszter urat: milyen intézkedéseket terveznek a rendőrség technikai felszereltségének javítása érdekében, azért, hogy a rendőri szolgálatban ne a korábbi hatósági jelleg legyen a meghatározó, hanem a közbiztonság hatékonyabb védelme, és végül azért, hogy a rendőri szervek és a sajtó viszonya - az elemi tájékoztatási korrektség és pontosság alapján - kölcsönösen fejlődjön. (Gyér taps.)