Tartalom Előző Következő

KÖRÖSFŐI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm, Elnök Úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Asszony! Kérdésemet egy héttel ezelőtt szerettem volna feltenni, azóta a sajtóból értesülhettünk arról, hogy a minisztérum vizsgálatot indított ez ügyben. Feltételezem, hogy a vizsgálat eredményéről a minisztérium tájékoztatni fogja a közvéleményt. Hogy kérdésemet mégis felteszem, annak oka az, hogy én nem a jelenlegi helyzetért felelősök felkutatása céljából kívántam szólni, hanem arra kívántam felhívni a figyelmet - és kívánom most is felhívni a figyelmet -, hogy a jelenlegi helyzet aggasztó, és ennek a helyzetnek az első számú kárvallottai azok az ügyben ártatlan oktatók és azok a hallgatók, akik nyugodt körülmények között szeretnének tanítani és szeretnének tanulni. Sajnos hazánkban az elmúlt hónapokban nem volt ritka eset a tettlegességig fajult személyi ellentét. Nemcsak haragos szomszédok, de egyes politikusok is tettlegesen, ököllel vettek maguknak elégtételt jogos vagy vélt sérelmeikért. A zsámbéki eset azért mégis kirí valamennyi közül azért, mert itt egy oktatási intézményről van szó. Egy olyan intézményről, ahol a jövő pedagógusait képezik, azokat a pedagógusokat, akik gyermekeinket emberségre, egymás iránti megbecsülésre és tiszteletre hivatottak nevelni. Akik reményeik szerint a testi fenyítés helyett szép szóval és türelemmel fognak a gyermekek apró csínytevéseire reagálni. Erőszakot sajnos éppen eleget látnak ma a gyermekek a környezetükben, az utcán, a televízióban, a filmeken. Az eddigi tájékoztatások alapján elszabadult indulatokról és az oktatói munkát hátráltató belviszályokról értesülhettünk, miközben ebben a légkörben leendő tanítók és tanítónők készülnek élethivatásukra, készülnek arra, hogy egy félelem nélküli társadalomban neveljék szeretetre a tanítványaikat. Mivel a pedagógustársadalmat és a hallgatókat egyaránt érdeklő és foglalkoztató kérdésről van szó, egyetlen kérdést szeretnék feltenni tisztelt államtitkár asszonyhoz. Mit kíván tenni a minisztérium, hogy ismét rend és nyugalom legyen a főiskola falai között anélkül, hogy a megszüntetés veszélye fenyegetné az eddig jó hírű intézményt, mely elsősorban Pest megye, de végül az egész ország pedagógusellátását is hivatott elősegíteni. Köszönöm szépen. (Szórványos taps.)