Tartalom Előző Következő

DR. HORVÁTH BALÁZS belügyminiszter: Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Én a magam részéről elfogadom és a magaménak is vallom Montesquieu álláspontját a hatalom megosztásával kapcsolatban, hiszen tudjuk azt, hogy a volt megyei tanácsi vb-titkárok a köztársasági megbízott jogállását átvették, ennek következtében perlési joguk, lehetőségük van. Informálódtam, az illetékes volt megyei tanács vb-titkára pert kíván indítani az Ön által hivatkozott képviselőtestületi döntés ellen. Én a magam részéről nem kívánok a bírói döntés elé menni. A törvényesség megállapítása és megvédése ebben az ügyben a bíróság feladata. A másik kérdésre, a 2-es számú kérdésre válaszolva pedig azt tudom mondani, hogy az Önök által, és megnéztem, az Ön által is elfogadott átmenet, úgynevezett átmeneti jogszabályok e vonatkozásában az apparátus védettségét biztosítják. Ehhez azt kell tudni, hogy a lakiteleki döntés akkor született, amikor még nem hirdettetett ki az úgynevezett átmeneti jogszabály. Most ezt már kihirdettük, megjelent a Magyar Közlönyben, így jogszabályi lehetőség hasonló lehetőség eljárásra nincsen. Köszönöm. (Kis taps.)