Tartalom Előző Következő

DR. SCHIFFER JÁNOS (MSZP): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Miniszter Úr! A lakiteleki önkormányzati hivatal apparátusának testületileg történő elbocsátása nagy visszhangot váltott ki, nagyon sok cikk jelent meg az újságban. Jellemző a Népszabadság mai cikkében, ahol a polgármester lerágott csontnak minősíti a kérdést. Úgy gondolom, ha nem Lakitelekről lenne szó, és ha ehhez az ügyhöz az MDF jogi bizottsága, az Országgyűlés alkotmányügyi bizottságának MDF-es elnöke nem csatlakozott volna olyan látványosan, akkor talán el lehetne menni a kérdés mellett, meg lehetne várni a bíróság döntését. Azonban Lakitelekről van szó, s Lakiteleknek üzenetértéke van. És hogy az MDF mint párt, szervezet aláhúzta ezt a kezdeményezést, és követendőnek minősítette, azért a kérdésről szót kell ejtenünk. Gondolom, talán ezzel kívántak bizonyos pótlékot nyújtani pártjuk tagjai számára a tavaszi nagytakarításban beígért, de az üzemekben, a településeken igazán visszhangra nem talált kezdeményezésükre, hogy most már más nincs, most az apparátuson lehet egyet ütni. Vagy talán úgy döntöttek, hogy korábbi tanácselnöküket választják meg polgármesternek, bizonyítva azzal, hogy e földön tisztességes emberek dolgoztak. Azért kell e kérdésről szót ejteni, mert ha ezt a kezdeményezést tovább támogatja az MDF mint párt, akkor szét lehet zülleszteni a helyi igazgatást, és nem lesz lehetőség majd az új önkormányzatokban szakembereket beállítani, mert a szakemberek máshol fogják keresni boldogulásukat. Itt elsősorban nem a hivatalokról van szó, hanem a lakosságról van szó, amelynek ügyeit a hivatalok intézik. Ellehetetlenülésükkel a lakosság ügyeinek intézése lehetetlenül el, az intézmények működése fog akadozni, és a jövő év megalapozása fog elmaradni. Ezért kérdezem a miniszter urat, hogy az ellentmondó, politikusoktól, szakértőktől származó értékelések közül a Kormány melyik álláspontot tartja elfogadhatónak, azaz törvényesnek és kívánatosnak ítéli-e meg a képviselőtestület döntését? Ezenkívül milyen lehetőséget lát a miniszter úr a közszolgálati törvény, az önkormányzatokkal kapcsolatos törvények elfogadásáig a közigazgatás stabilitásának biztosítására, különös tekintettel a lakossági ügyek szakszerű és folyamatos intézésére? Köszönöm szépen. (Kis taps.)