Tartalom Előző Következő

DR. IVÁN GÉZA (FKgP): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tekintettel arra, hogy interpellációm benyújtása óta az 1991. évi költségvetési terv javaslata ismeretessé vált, és a kiadási tételek vizsgálata után arra a meggyőződésre jutottam, hogy a Kormány az előző viszonylathoz képest lényeges mértékben alkalmazta a takarékosság elvét, anélkül, hogy a szociális jellegű érdekeket sértette volna, ezért a takarékossági intézkedések ügyében benyújtott interpellációmat visszavonom. (Taps.) Fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy ha már a Kormány a takarékosság elvét szolgálta a tervkészítésnél, a társadalmi takarékosság kérdésének is időszerű a felvetése. Minden gazdaságilag tönkrement országban meg szokás hirdetni a társadalmi takarékosság mozgalmát is. Nem kívánjuk mintául venni a romániai állami és társadalmi mozgalmat, mely sikeres volt ugyan, de szociális szempontból igen kegyetlennek bizonyult. Főleg az energiafelhasználás, társadalmi ünnepségek, a drága import ötvözőanyagokkal való pocsékolás, és sok más területen - ezer területen - is megfelelő volna, a legmesszebbmenőkig helyénvaló volna egy társadalmi takarékossági mozgalom indítása is. Az erre vonatkozó javaslatot szeretnénk várni. Visszavonom a javaslatomat, és természetesen szavazást sem kívánok a válaszra. (Szórványos taps.)