Tartalom Előző Következő

KÁDÁR PÉTER (SZDSZ): Köszönöm, Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt válaszadó Kormánytag! Gyula városát a 44. sz. főút kapcsolja be a hazai és a nemzetközi közúthálózatba. Amellett, hogy létfontosságú a település számára a Nyugat- Európát a Balkán-félszigettel összekötő útvonal, jelenlegi fekvése miatt számos súlyos gondot okoz a városnak. A Romániából műúton érkezők száma a tavalyi évhez képest mintegy harmincszorosára nőtt. Ez önmagában örvendetes, ám a határváros közlekedési hálózata a korábbi évek forgalmi helyzetéhez igazodva nem készült fel erre a megterhelésre. A baleseti statisztika számai évről évre aggasztóan emelkednek. Másrészt a főút a város belterületén közvetlenül a megyei kórház mellett halad el, a járművek zaja, a forgalom okozta rezonancia károsan hat a betegellátásra, illeve a műszerállományra is. Harmadsorban a gyógyvizéről, üdülési lehetőségeiről híres Gyula vonzerejét veszélyezteti az a légszennyezés, amelyet a nemzetközi forgalom okoz a város belterületén. A fenti közlekedésbiztonsági, egészségügyi, környezetszennyezési problémák számszerű kimutatásait interpellációmhoz csatoltam, megküldtem a tisztelt Kormány megfelelő hivatalaihoz. Az út elterelésére vonatkozó megoldási javaslat, amely ugyancsak benne fekszik a paksamétában, három ütemben vázolja fel a teendőket. Ezzel együtt költségbecslést is tartalmaz az 1990-es árszint szerint. Eszerint mintegy 240 millió forintos beruházásra lenne szükség ahhoz, hogy megkerülhesse ez a főútvonal a fontos területet, a város belterületét. A pénzügyi gondokkal küszködő önkormányzat természetesen nem vállalhatja át a költségvetésnek a terheit, az ezzel járó terheket, így felvetődik a kérdés, hogy vajon a Kormány tehet-e valamit ez ügyben. Ki tudja-e venni a részét - legalábbis részben - valamilyen műszaki pályázati segítséggel a város gondjainak orvoslásából? Ez annál is inkább fontos lenne, minthogy az említett főútvonal európai szintű forgalombiztosítása túlmutat a város, sőt a térség érdekein is. Értesüléseink szerint a koncessziós törvényre várva komoly nyugati befektetők érdeklődnek egy, a Dunántúlt és Kelet-Magyarországot, illetőleg Észak- Olaszországot és Ukrajnát összekötő autópálya megépítése iránt. Ehhez kapcsolódóan ugyancsak mellékeltem a tájékoztatót interpellációmhoz. Ennek az útvonalnak tehát a jelenleginél is fontosabb szerep jut majd a jövőben a nyugati és keleti gazdasági, kereskedelmi utasforgalmi kapcsolatokban. Kérdésem kettős vonatkozású: szeretném tudni, hogy a Kormány tud-e, ha igen, milyen mértékben tud támogatást nyújtani e fontos közmű finanszírozására. Másrészt az iránt érdeklődöm, van-e a szaktárcának valamilyen koncepciója, stratégiai elképzelése az e térséget is érintő közlekedési decentralizálásról, arról, hogyan lehetne fogadóképesebbé tenni az ország délkeleti régióját a várható nemzetközi gazdasági integrációs folyamatok előtt. (Taps az SZDSZ részéről.)