Tartalom Előző Következő

NAGY FERENC JÓZSEF földművelésügyi miniszter: Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt dr. Szűrös Mátyás képviselő úr! Köszönöm az átengedett időt, és örömmel állapítom meg, hogy a képviselők közül nemcsak a mezőgazdasággal foglalkozók, hanem az élet egyéb területeiről valók - így orvos, politológus, pénzügyi kutató, mindenki - érdeklődnek a mezőgazdaság iránt. Ez arra a reményre jogosít fel, hogy valóban a mezőgazdaságnak nagy jelentősége van hazánkban, és remélem, hogy ezt a jövőben ennek megfelelően fogja kezelni a tisztelt Ház. Az élelmiszer-gazdaságban, ezen belül az állattenyésztés területén a válsághelyzetet kiváltó okok közül az alábbi legfontosabbakat emeljük ki. Aszály következtében emelkedtek a takarmányárak, megjelent a spekuláció, és ezzel összefüggésben a hiánypszichózis. Az ipari anyagok és eszközök árának rohamos emelkedése - mint ahogy képviselő úr is jelezte - jelentősen rontotta az állattenyésztés jövedelmezőségét. Az árak emelkedése miatt csökkent a hazai vásárlóerő, és ez visszavetette az állati termékek iránti keresletet. A keleti, KGST-piac összeomlása bizonytalanságot idézett elő. Az évközi, a jövedelmezőséget érdemben rontó központi költségvetési intézkedések - különösen az exportszubvenciós kulcsok csökkentése - veszteségessé tette egyes állattenyésztési produktumok exportját. A Kormány látja a kialakult feszültségeket, és ennek kapcsán a múlt héten áttekintette az azok megszüntetésére vonatkozó javaslatokat. Megállapította, hogy az állati termékek belföldi fogyasztása 1991. évben sem fog növekedni, sőt annak további csökkenése várható. Ahhoz, hogy a többlettermékek levezetése lehetővé váljon, elsősorban a gazdaságos export növelését kell szorgalmazni. Az előzőekből kiindulva a Kormány úgy látja, hogy az állattenyésztésben a visszásságok rendezéséhez az alábbiakra van szükség. Az irreálisan magas takarmányárak, illetve várakozások megtörése. Ennek érdekében eddig 600 kilotonna szemestakarmány-import került engedélyezésre, és további 250 kilotonna beszerzését készítjük elő, ami a Kormány döntése értelmében csak az esetben élvez vám- és illetékmentességet, ha az importőr garantálja, hogy az áru a tényleges beszerzési árhoz képest 2 százaléknál nem magasabb áron jut a végső felhasználóhoz. A termelés biztonságának megteremtése érdekében jövő évtől továbbra is hatósági áras marad a tej felvásárlási ára, amit a jövő évre átlagosan legalább 30 százalékkal indokolt emelni. A költségvetés nehéz helyzete ellenére a jövő évben változatlanul fennmarad a tej és egyes tejtermékek körülbelül 4 és fél milliárdos fogyasztói árkiegészítése annak érdekében, hogy a tej fogyasztói ára emiatt ne emelkedjen, illetve ezzel összefüggésben a tejtermelés ne csökkenjen. Valamennyi mezőgazdasági terméket illetően nagy jelentőséggel bír a minőség javítása, és a szerződéses kapcsolatok kialakítása, a megkötött szerződések betartása. Fontos követelmény, hogy a szerződések rangját vissza kell állítani. A most megjelenő, a tisztességtelen gazdasági tevékenységekről szóló törvény is alapvetően azt célozza, hogy a felek, a piac szereplői erőfölényükkel ne éljenek vissza, és gazdasági kapcsolataikat szigorúan a szerződésre alapozzák. Az agrárpiaci rendtartáson belül 1991-től a legfontosabb állati termékekre - marha, sertés - úgynevezett legalcsonyabb ár kerül bevezetésre, és ez a rendszer nem engedi meg, hogy a piaci zavarok esetén az ár a megállapított szint alá csökkenjen. Intézkedéseink tervezésekor tudatában vagyunk a költségvetés helyzetének. Tekintettel vagyunk erre, amikor az élelmiszer-gazdasági termékek exporttámogatása igényét fogalmazzuk meg. Ma még nem lehet tisztán látni a szocialista piac várható igényét, forgalmát. Ami azonban ma is reálisan megállapítható, hogy a hagyományos piacra továbbra is szükség van, illetve az élelmiszerek vásárlására a partnerek is igényt tartanak. Törekvéseink között szerepel a felvásárló és feldolgozó szervezetek monopóliumának megtörése. Most van folyamatban a tejipari tröszt megszüntetése. Támogatjuk a magán- és szövetkezeti hússzékek megvalósítását és a tejcsarnokok visszaállítását. Reméljük, hogy a tervezett intézkedések hatására a kínálat jobban alkalmazkodik a fogyasztói igényekhez, javul a termékek minősége, erősödik a szerződéses fegyelem, a gazdálkodók körének bővülésével, a monopóliumok felszámolásával versenyhelyzet alakulhat ki - növekszik a vállalkozói kedv. Ezek együttesen az élelmiszer-gazdaságban, ezen belül az állattenyésztésben érintett magántermelők termelési biztonságának és jövedelmezőségének javítását fogják szolgálni. Kérem a tisztelt képviselő urat és a tisztelt Házat tájékoztatóm elfogadására.