Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Megkérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki a vitában felszólalni. Nem jelentkezik senki, így az általános vitát lezárom. Indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a törvényjavaslatot bocsássa részletes vitára. Határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a törvényjavaslat részletes vitára bocsátásával. Most kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az államtitkári szavazatokkal együtt az Országgyűlés 210 "igen" szavazattal 2 ellenében, 9 tartózkodás mellett a részletes vitára bocsátás mellett foglalt állást. A törvényjavaslat részletes vitájára későbbi ülésünkön kerül sor. Soron következik a vállalkozási nyereségadóról és az állami vagyon utáni részesedésről szóló törvényjavaslat, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása. A házbizottság - már jelzett - állásfoglalása alapján indítványozom a tisztelt Országgyűlésnek, hogy a három törvényjavaslat általános vitáját együttesen folytassa le. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a vita ilyen lebonyolítására vonatkozó javaslatomat. Határozathozatal következik. Kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 217 "igen" szavazattal 2 tartózkodás mellett az általános vita összevont formában történő lebonyolítása mellett foglalt állást. Tisztelt Országgyűlés! Ugyancsak a házbizottság állásfoglalása alapján mindenekelőtt a pártok képviselőcsoportjai vezérszónokainak beszéde következik. Elsőként a Magyar Demokrata Fórum részéről Kónya Imre kért szót. (Soós Károly Attila jelentkezik.) Bocsánat! Ügyrendi? (Igen.) Megadom a szót Soós Károly Attila képviselő úrnak. Parancsoljon!