Tartalom Következő
           Az Országgyűlés őszi ülésszakának
                22. ülésnapja
             1990. december 4-én, kedden
       (Az ülés kezdete: 9.06 óra - Elnök: Szabad György)
                     

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Köszöntöm minden képviselőtársamat, kedves vendégeinket, a rádióra és a képernyőre figyelő minden honfitársunkat. Ülésszakunk mai ülésnapját megnyitom. Bejelentem, hogy az ülés vezetésében Horváth József és Trombitás Zoltán jegyzők lesznek segítségemre. Közlöm, hogy mai ülésünkről 28 képviselőtársunk előre bejelentette távolmaradását. Kérem azon képviselőtársaim jelzését, akik bejelentésük ellenére részt tudnak venni mai ülésünkön. Varga János képviselőtársunk gépének bekapcsolását kérem. Tisztelt Országgyűlés! Jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem képviselőtársaimat, nyomják meg az "igen" gombot. Megállapítom, hogy a jelentkező államtitkárokkal együtt a jelen lévő képviselők száma 218, az ülés határozatképes. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Kormányunk sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a családi pótlékról szóló 1990. évi XXV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. A sürgős tárgyalásról az Országgyűlésnek vita nélkül kell határoznia. Kérdezem tehát az Országgyűlést, egyetért-e a javaslat sürgős tárgyalásával. Határozathozatal következik. Kérem most jelzésüket, szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Az államtitkárokét. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 205 "igen" szavazattal 7 tartózkodás mellett a sürgős tárgyalást elfogadta. A Kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálatról szóló törvényjavaslatot. Kérdezem az Országgyűlést, egyetért-e a tárgyalás sürgősségével. Most kérem szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés 184 "igen" szavazattal 21 "nem" ellenében és 16 tartózkodás mellett a sürgősséget kimondta. A Kormány sürgős tárgyalást kért a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslat megtárgyalására is. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e a javaslat sürgős megtárgyalásba vételével. Most kérem a szavazatukat. (Megtörténik.) Köszönöm. Megállapítom, hogy az Országgyűlés az államtitkári szavazatokkal 157 "igen"- nel 40 "nem" ellenében, 18 tartózkodás mellett a sürgősséget kimondta. Bejelentem továbbá, hogy a Kormány benyújtotta az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslatot, ennek azonban nem kérte a sürgős tárgyalását. A bejelentést tehát csak tudomásul kell vennie a Háznak. Bejelentem továbbá, hogy a Magyar Nemzeti Bank benyújtotta tájékoztatóját az 1991. évi pénz- és hitelpolitikai irányelvekről, ami eljut képviselőtársainkhoz és az érdekelt bizottságokhoz. Tisztelt Országgyűlés! Mindezek után engedjék meg, hogy ismertessem mai ülésnapunk munkarendjét. Folytatjuk a Központi Műszaki Fejlesztési Alap módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Ezt követi a három adótörvény általános vitája, majd a külföldiek magyarországi befektetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája. A miniszterelnök úr bejelentett beszédét követően határozatot kívánunk hozni az illetékekről szóló törvényjavaslat kérdéskörében. Folytatjuk a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját. Döntünk mentelmi ügyekben és személyi kérdésekben. 14.00 és 16.00 óra között meghallgatjuk az interpellációkat és a kérdéseket. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az Országgyűlés házbizottsága ma délután 13 órakor rövid tanácskozást tart a 37., 38. számú helyiségekben. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági elnökök ma reggeli értekezletének állásfoglalására figyelemmel, ismertetem az újonnan benyújtott és az Országgyűlés által már megismert előterjesztések bizottsági megtárgyalásának rendjét. - Az 1991. évi költségvetésről szóló törvényjavaslatot a költségvetési, továbbá valamennyi állandó bizottság megtárgyalja. - A családi pótlékról szóló törvényjavaslatokat a szociális, az alkotmányügyi, valamint a költségvetési bizottság tárgyalja. - A foglalkoztatásról és a munkanélküliekről szóló törvényjavaslatot a gazdasági, a szociális, a költségvetési, valamint az alkotmányügyi bizottság tárgyalja. - A Szakképzési Alapról szóló törvényjavaslatot a költségvetési, az alkotmányügyi, a gazdasági, valamint a kulturális bizottság. - Az önkormányzatok hatásköréről szóló törvényjavaslatot az önkormányzati, a szociális, valamint az alkotmányügyi bizottság. - A Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról szóló törvényjavaslatot az önkormányzati, a szociális, valamint az alkotmányügyi bizottság. - A katonai bíróságok átalakítására vonatkozó törvényjavaslatokat a honvédelmi, valamint az alkotmányügyi bizottság. - A megyei, illetve a fővárosi földművelésügyi hivatalokról szóló törvényjavaslatot az önkormányzati, a gazdasági, valamint az alkotmányügyi bizottság. - Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló törvényjavaslatot az emberi jogi, valamint az alkotmányügyi bizottság. - A koncesszióról szóló törvényjavaslatot a gazdasági, költségvetési, valamint az alkotmányügyi bizottság tárgyalja meg. Tisztelt Országgyűlés! Mindezek után folytatjuk a Központi Műszaki Fejlesztési Alapról szóló 1988. évi XI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat tegnap megkezdett általános vitáját. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván még e tárgykörben felszólalni. Elsőként Békesi László jelentkezett a Magyar Szocialista Párt részéről.