Tartalom Előző Következő

DR. HACK PÉTER (SZDSZ): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! A napirendre tűzés előtt röviden, a kérdés érdemének részletes taglalása nélkül meg kell indokolnom, hogy milyen érvek szólnak egyrészről az általunk javasolt törvénytervezet megtárgyalása mellett, másrészről milyen érvek szólnak ennek a javaslatnak sürgős tárgyalása mellett. Javaslatunkban három célt szeretnénk elérni. Szeretnénk elérni azt, hogy a közéletben, a politikában a jövőben ne vegyenek részt olyan személyek, akik az elmúlt rendszerben egy olyan szervezet kötelékében dolgoztak, amely szervezet azóta már megszűnt, és azért szűnt meg, mert erről a szervezetről nyilvánvalóvá vált, hogy ez volt a rendszer legegyértelműbben politikai elnyomó feladatokat ellátó szervezete, ez az úgynevezett III/III-as ügyosztály, a politikai rendőrség röviden. A törvényjavaslatban beszélünk ennek az ügyosztálynak két személyi köréről. Az egyik az úgynevezett "szigorúan titkos" állományú tisztek. Azok kedvéért mondom, akik nem ismerik a terminológiát, ezek olyan személyek voltak, akik titkos belügyi állományban dolgoztak, tulajdonképpen a belügy alkalmazottai voltak, de ez a tény környezetük előtt ismeretlen volt, ők polgári állást töltöttek be, de a fizetésüket, vagy a fizetésük kiegészítését a Belügyminisztériumtól kapták. A másik kör az úgynevezett hálózati személyeknek a köre, akik hosszabb- rövidebb időn keresztül, de rendszeresen ügynöki szolgáltatásokat végeztek, szintén konspiráltan a belügy számára. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ezek a személyek ne vegyenek részt a közéletben, tehát ne töltsenek be közbizalmat élvező poziciókat. A másik cél, amit szeretnénk elérni, hogy a törvénytervezetben egy olyan kérdést szabályozzunk, aminek jelenleg semmiféle jogi szabályozása nincs. Erre a szabályozásra véleményünk szerint azért van szükség, mert ezeknek az ügynököknek a léte - láthatjuk ezt Kelet-Európa valamennyi országában - rendkívül komoly politikai felszültséget okoz. Itt valójában egy olyan bombáról van szó, amely bombának a gyutacsa sok kézben van. Ezek a kezek részint a Parlamenten kívül vannak, részint az országon kívül is vannak. Mi azt szeretnénk elérni, hogy ezt a bombát ne robbanthassa fel senki, és ezzel a bombával ne vethessen véget a magyar demokrácia kialakulásának. Szeretnénk olyan szabályokat, olyan garanciákat beépíteni, amelyek ezt lehetetlenné teszik. Szeretnénk olyan garanciákat a jelen lévő képviselők konszenzusával megfogalmazni, amelyek biztosítják, hogy senki ne kerüljön gyanúba, akivel szemben nincsenek bizonyítékok, hogy senkivel szemben ne lehessen üldözést folytatni, akivel szemben nincsenek meggyőző bizonyítékok. Szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a törvényjavaslat, amit előterjesztünk, a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvényjavaslat, tehát azok a garanciák, azok a megoldási módok, amiket mi javaslunk, igénylik az Önök egyetértését, igénylik a Ház többségének konszenzusát. Ezek a garanciák, mi úgy érezzük, alkalmasak arra, hogy biztosítékokat is jelentsenek. Természetesen nyitottak vagyunk bármilyen további módosító indítványra. Ugyanakkor a mostani előterjesztésben arról is szólnom kell, hogy miért tartjuk nagyon-nagyon fontosnak azt, hogy a Ház rövid időn belül meghozza ezt a törvényt, miért kérjük a sürgős tárgyalást. A törvényjavaslatban érintett személyi kör egy jelentős része csak a közeljövőben, nevezetesen szeptember 30-át követően fogja elfoglalni azt a pozíciót, ami miatt a törvényjavaslat ki fog terjedni rá. Ezek a személyek a leendő polgármesterek. Feltétlenül fontosnak tartjuk azt, hogy ebben a körben még a polgármester-választások előtt az Országgyűlés egyértelműen döntsön, ezáltal megkímélje az országot esetleg egy nagyon-nagyon széles kört érintő megrázkódtatástól, ezáltal, a törvény elfogadása által lehetővé téve, hogy akik érintettek az ügyben, azok még mielőtt elfoglalnák a polgármesteri tisztséget, visszavonulhassanak, lehetővé teszi ezáltal a törvényjavaslat választások előtti elfogadása azt is, hogy ne kerüljön sor esetleg a választásokat követően a már megválasztott képviselők, polgármesterek lemondására, vagy ezekkel kapcsolatos eljárásra. Én ezért, abban a reményben, hogy ismerve az Országgyűlésben képviselt pártok elkötelezettségét a közélet megtisztítása mellett, ismerve a nyilatkozataikat, tisztelettel kérem Önöket, hogy fogadják el a törvényjavaslat tárgyalását, tűzzék az Országgyűlés napirendjére, és kérem Önöket, hogy fogadják el a sürgős tárgyalást is, hiszen a törvényjavaslat céljai így érhetők el. Köszönöm a figyelmüket. (Taps.)