TartalomElõzõKövetkezõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A múlt héten az Országgyûlés nem fogadta el a Pártatlan Tájékoztatás Bizottságáról és a közszolgálati tájékoztatási eszközök vezetõinek kinevezési rendjérõl szóló törvényjavaslatot. Ezt követõen a Kormány csütörtöki ülésén megtárgyalta a kialakult helyzetet. Miután a múlt heti parlamenti szavazás azt mutatta, hogy a kinevezést illetõen van esélye a gyors döntésnek, a Kormány úgy döntött, hogy saját nevében az Országgyûlés elé terjeszti a közszolgálati tájékoztatási eszközök vezetõinek kinevezési rendjérõl szóló törvényjavaslatot, lényegében azonos megfogalmazással, ahogy Gáspár Miklós módosító javaslata elhangzott, s amelyet a kormánykoalíció akkor is egyhangúlag megszavazott. Kérem a tisztelt Házat, hogy a szükséges kétharmados többséggel még a mai nap fogadja el a törvényjavaslatot! Ez azért lenne feltétlenül szükséges, hogy végre közmegegyezés alapján megtörténhessék a Televízió, a Rádió elnökének kinevezése, amit tovább halasztani már nem lehet. A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a fenti kinevezések a Kormány hatáskörébe tartoznak. A Kormány azonban - tekintettel az Alkotmány már végrehajtott módosítására is - szeretné, ha a kinevezések már a köztársasági elnök úr által történnének meg. A Kormány nincs ellene, hogy felállításra kerüljön a Pártatlan Tájékoztatás Bizottága. A Pártatlan Tájékoztatás Bizottsága fontos feladatának és hatáskörének meghatározásához folytatni kell a tárgyalásokat. Feltehetõen a hatpárti megbeszélések jelentenék a leghatásosabb és a legsikeresebb formát - hasonlóan az önkormányzati törvényhez - és kölcsönösen elfogadható megoldást kell találnunk. Remélem, hogy a mostani szavazás tétje minden képviselõtársam számára egyértelmû, s ennek megfelelõen a felelõsséget vállalva fog mindenki szavazni, annál inkább, mert a hetek óta húzódó kérdésben az Országgyûlés illetékes bizottsága már meghallgatta a Televízió és a Rádió elnökjelöltjét, s lényegében személyi kérdésekben egyetértés mutatkozott. Ezért úgy gondolom, hogy két ilyen jelentõs intézmény, illetve harmadiknak a Magyar Távirati Iroda vezetésének kérdése, ezek vezetõ tisztségeinek betöltése tovább halasztást nem tûr. Ezért rendkívül fontosnak tartjuk, hogy erre a mai napon sor kerüljön. Nem kívánok ehhez most többet hozzátenni. Lehet, hogy a nap folyamán, a késõbbiekben fogok szót kérni, most azonban úgy vélem, olyan kérdésrõl van szó, amellyel az Országgyûlés valamennyi tagja tisztában van. Az eddigiek során a parlamenti bizottságok megvizsgálták ezt a kérdést, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy mindenki teljes tájékozottsággal dönthet ebben a kérdésben. Köszönöm. (Taps.)

Homepage