Antall József Tartalom Elõzõ Következõ

ANTALL JÓZSEF miniszterelnök. Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kizárólag Gáspár képviselõ úr indítványához kívánok szólni, és miután Hegedûs István képviselõ úr és mások is említést tettek korábban a Televízió és a Rádió elnökének kinevezésérõl, illetve ennek a két intézménynek jelenlegi vezetési válságáról, ha úgy tetszik, szeretném a Kormány nevében kijelenteni, hogy Gáspár képviselõ úr indítványával a Kormány egyetért. (Taps a jobb oldalon.) Ez azt jelenti, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége és a Magyar Demokrata Fórum között megkötött megállapodás alapján, illetve az ezt elfogadó másik két koalíciós párt csatlakozása következtében azzal a lehetõséggel, hogy akár hatpárti, akár a parlamenti bizottságban történõ vita keretében pártatlan bizottság felálljon és ennek az összetételében megegyezésre kerüljön sor, egyetértünk. Tehát mi nem kívánjuk ennek a megállapodásnak a megsértését. De lehetetlennek tartjuk azt, hogy ne legyen mód a Televízió, a Rádió elnöki tisztségének a betöltésére, illetve a Magyar Távirati Iroda vezérigazgatójának kinevezésére vagy ebben történõ döntésre. A jelenlegi jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen a miniszterelnöknek van a mai napon is joga ezt a kinevezést végrehajtani, ezt azért nem tettük meg, mert tartottuk magunkat ahhoz a megállapodáshoz, ami szerint a köztársasági elnök nevezi ki a miniszterelnök elõterjesztésére. A miniszterelnök természetesen erre készen áll, de nyugodtan mondhatom, a köztársasági elnök úr is készen áll arra, hogy a Parlament illetékes bizottsága által meghallgatott és ajánlott két személyt végre kinevezzük. Ilyen jellegû felszólalása nemcsak a koalíciós pártok képviselõinek volt, hanem az ellenzék képviselõinek is. Éppen ezért abszurdumnak tartanám, ha ebben a kérdésben végre nem kerülne sor szavazásra. Úgy gondolom, hogy ezért célszerû és ezért indokolt, hogy meglegyen a szavazás; én elfogadtam, sõt egyetértek azzal, hogy a köztársasági elnök nevezze ki, ezzel is hangsúlyt adva ezen médiák pártatlanságának vagy súlyának, hogy köztársasági elnöki kinevezésre kerüljön sor. Tehát tulajdonképpen a Kormány, ez a centralizálásra hajlamos Kormány nem élt azzal a lehetõségével, amit a jelen jogszabályok lehetõvé tesznek, hanem korlátozta a lehetõségét, várva, hogy az Országgyûlés ebben a kérdésben dönt és állást foglal. De most már a Kormány teljes felelõsséggel nem vállalhatja azt, hogy ne kerüljön sor a javasolt módon, a Parlament illetékes bizottságának meghallgatásával, a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök által történt kinevezésére e két szerv elnökének. Éppen ezért, ha ezt megvizsgálja a bizottság, természetesen semmi kifogásunk ellene nincs, de holnap legkésõbb ebben a kérdésben szavazást kérek, és kérem azt, hogy holnap döntsünk ebben a kérdésben. Teljesen egyetértek a FIDESZ korábban is elhangzott egyetértésével e téren és a most is kifejezésre juttatott álláspontjával, hogy végre ebben dönteni kell. Azért nem beszélek ebben az esetben a koalíciós pártokról, mert a koalíciós pártok ezzel eddig is egyetértettek. Bízom benne, hogy az ellenzék képviselõi, akár képviselõcsoportjai ebben a kérdésben e felelõsség tudatában fognak dönteni. Kérem, ha lehetséges, legrövidebb idõn belül, figyelembe véve Gáspár képviselõ úr elõterjesztését, ezt a módosítást elfogadni és a módosítás alapján megadni annak a lehetõségét, hogy a köztársasági elnök úr végre kinevezze a Parlament által már meghallgatott személyeket. Utána természetesen folytathatjuk a vitát a pártatlansági bizottságban. Köszönöm. (Taps a jobb oldalon és középen.)

Eleje Homepage