TartalomElõzõKövetkezõ

DR. DARÓCZY ZOLTÁN (MSZP): Tisztelt Országgyûlés! Baka képviselõ úrhoz mint jogászhoz szeretnék fordulni, tekintettel arra, hogy az én szakmám, annak ellenére, hogy doktori címet viselek, nem jogi végzettséget jelent. Ha felszólalását logikusan végiggondolom, akkor ebbõl arra lehet-e következtetnem, hogy ön azért javasolja a július 29-i népszavazási idõpontot, hogy eleve sikertelen legyen, tekintettel arra, hogy ez összefügg ezzel az elõterjesztéssel. A másik: egy formális logikai hibát szeretnék - talán a jogvégzettek számára is hasznosítható módon - elmondani. Azzal, hogy egy nap kétfajta választást kell vagy van lehetõsége egy állapolgárnak megejteni, nevezetesen hogy önkormányzati kérdésben kinyilvánítja a véleményét, illetve a népszavazás kérdésében, ez nem jelenti korántsem azt, hogy ez a két számadat egybeesik, nevezetesen: nem kötelezõ ugyanis részt venni senkinek sem akármelyik formában. Tehát elõfordulhat, hogy az önkormányzati választás eredményes lesz, ugyanakkor a népszavazás érvénytelen, vagy akár fordítva is, tekintettel arra, hogy az állampolgárnak joga eldönteni, hogy él-e a jogával vagy nem. Köszönöm szépen.

Homepage