Tartalom Előző Következő

BALOGH GÁBOR jegyző: dr. Szabad György úr, az Országgyűlés megbízott elnöke részére érkezett az átirat. "Az Országos Választási Bizottság a népszavazás kezdeményezésére irányuló hitelesítési eljárás eredményéről az alábbiakban tájékoztatja Önt. Az Országos Választási Bizottság az Öntől átvett aláírásgyűjtő íveket még aznap, tehát 1990. június 19-én átadta az Állami Népességnyilvántartó Hivatalnak, hogy elvégezzék a népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 1989. évi XVII. törvényben előírt számszerűség ellenőrzését, valamint az aláíró állampolgároknak az állami népességnyilvántartás szerinti azonosítását. A Hivatal dolgozói megfeszített munkával öt nap alatt, 1990. június 25-én 12 órára az azonosítást elvégezték. Az azonosítás során az alábbiakat állapították meg: A 13.898 darab aláírásgyűjtő íven 199.179 aláírás található. 675 darab azoknak az íveknek a száma, amelyek a törvényben előírt alaki feltételeknek nem felelnek meg. A 675 darab ív 12.945 aláírást tartalmaz. Ez a 675 darab ív azért nem felel meg az alaki feltételeknek, mert az íven nem szerepel a kezdeményezésre irányuló kérdés vagy állítás. Az előírt 4 adat közül - tehát név, személyi szám, lakcím, aláírás - egy vagy több hiányzik. Ha az ív mindkét oldalát használták, a hátoldalra a kezdeményezésre irányuló kérdést nem jegyezték fel, és a sorszámozás nem folytatólagos. E 12.945 aláírást levonva a 199.179-ből, számítógépen rögzítésre került 186.234 személyi adat. Ezek között összesen 21.172 aláírás volt külföldi állampolgáré, vagy olyan személyé, aki személyi számot nem írt, illetőleg helytelen személyi számot tüntetett fel. A népességnyilvántartásban megtalált helyes személyi számok száma 164.962. Ezek közül 1.162 személynek nincs választójoga, kiskorú 961, meghalt 52 (derültség), külföldre távozott 14, kizárt 135, többszörös személyi szám 2.973. Így végeredményben a személyi számok teljes körű vizsgálata alapján összesen 160.827 törvényes kezdeményezést azonosítottak. Az Állami Népességnyilvántartó Hivatal a személyiszám-azonosítást követően mintavételes ellenőrzést is végzett. A hivatalvezető által felvett jegyzőkönyvet, amely a mintavételes ellenőrzés számszerű eredményét is tartalmazza, mellékelten megküldjük. 1990. június 25-én 12 órakor az Országgyűlés Hivatala további 41.000 aláírást adott át hitelesítésre az Országos Választási Bizottságnak. Az Országos Választási Bizottság ezen aláírások tételes ellenőrzését már nem tartotta szükségesnek, mert a népszavazás kötelező elrendezéséhez több mint százezer hiteles aláírás már rendelkezésre áll, és az ellenőrzés további folytatása szükségtelen költségvetési kiadásokat vonna maga után. Az Országos Választási Bizottság 1990. június 25-én 16 órakor egyhangú szavazással megállapította, hogy a népszavazás kezdeményezéséhez benyújtott összesen több mint 240.000 aláírásból több mint százezer hiteles. Kelt Budapesten, 1990. június 25-én. Tisztelettel: Dr. Németh János, az Országos Választási Bizottság elnöke és dr. Kara Pál, az Országos Választási Bizottság titkára."