Tartalom Előző Következő

ELNÖK: Megköszönöm Soós Károly Attila képviselőtársam felszólalását. Mivel ebben az ügyben határozat, döntés született, ezért a bizottságok javaslata, határozata alapján következő ülésünkön az Országgyűlés plénuma fog dönteni. Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az Országos Választási Bizottság befejezte a népszavazást kezdeményező aláírások hitelesítését. Felkérem Balogh Gábor jegyző képviselőtársamat, szíveskedjék ismertetni a bizottság átiratát.