Elnök Tartalom Elõzõ Következõ

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselõtársaim! Mindenekelõtt jelenlétellenõrzést tartunk. Kérem képviselõtársaimat, nyomják meg az "igen" gombot (308). A tábla 308 jelenlevõ képviselõt mutat. A bejelentetten távollevõ képviselõ száma 13. ÁIlamtitkáraink közül többen feltartották kezüket. Kérem, ismételjék meg (6). Azokról az államtitkárokról van szó, akiknek jelenlegi ülõhelyén a képviselõi gomb megnyomására nincs lehetõségük. Ezek szerint a jelenlevõk száma 314-re módosul. Köszönöm. Tisztelt Képviselõtársaim? Több oldalról fordultak hozzám képviselõtársaim, hogy a mai napon emlékezzünk meg a számunkra oly tragikus trianoni béke 70. évfordulójáról egyperces néma felállással. Kérem képviselõtársaimat, álljunk fel! (Egyperces néma felállás, a FIDESZ képviselõi kivonulnak.) Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyûlés! Engedjék meg, hogy ismertessem a mai és a holnapi ülésnap várható programját! Ma a már tárgysorozatba vett, de még nem tárgyalt napirendi pontok vitájára kerül sor. Így folytatni fogjuk Zsiros Géza képviselõtársunk törvényjavaslatának a vitáját, majd soron következik a volt egyházi ingatlanok elidegenítésének átmeneti tilalmáról szóló törvényjavaslat, továbbá a Nemzeti Gyermek -és Ifjúsági Alapítvány felülvizsgálatáról szóló országgyûlési határozati javaslat. Bejelentem a tisztelt Országgyûlésnek, hogy jelenlegi ülésünk megnyitása, tehát május 24-e óta több mint egy tucat indítványt nyújtottak be a bizottságok, a kormány és tisztelt képviselõtársaim. Többek között ezért is az Országgyûlés tisztelt fõtitkára egy tájékoztatót állított össze, amely valamennyi képviselõtársunk rendelkezésére áll. Úgy gondolom, hogy így mindenkinek módja van áttekinteni az elõbbiek nyomán ránk váró feladatokat. Mivel a korábban elfogadott napirendi pontjaink megtárgyalásával sem végeztünk, újabb indítványok napirendre tûzésére - a Házszabályban elõírt határidõkre is figyelemmel - csak a következõ ülésünkön fogok javaslatot elõterjeszteni. Kétnapos ülésünk tárgysorozatát azonban két elõterjesztés megtárgyalásával kiegészíteni javaslom, ahogyan ezt az elõzetesen kiosztott napirend is jelzi az Önök számára. Javaslom a törvényjavaslatot benyújtó képviselõk indítványára a tisztelt Országgyûlésnek, hogy a folyamatban lévõ ülés tárgysorozatát egészítse ki az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslat megtárgyalásával. S most kérdem a tisztelt Országgyûlést, hogy egyetért-e ezzel a javaslattal, amivel a házbizottság utolsó ülése egyetértett? Kérem, szavazzunk tehát arról, hogy ülésünk tárgysorozatát az Alkotmány módosításával foglalkozó törvényjavaslat megtárgyalásával kiegészítsük! Határozathozatal következik. Kérem a tisztelt Házat, szavazzon arról, hogy egyetért-e ülésünk tárgysorozatának ilyen kiegészítésével! (Mozgolódás a bal oldalon.) Kérem, szavazzunk! (Közbeszólások: Már többen szót kértek ügyrendi kérdésben! Elnök úr, adja meg a szót!) Kérem, a jegyzõ értesít, hogy szavazás elõtt ügyrendi kérdésben Tölgyessy Péter szót kért. Akkor félretesszük a határozathozatali indítványt és meghallgatjuk Tölgyessy Péter ügyrendi javaslatát.

Eleje Homepage