Tartalom Előző Következő

DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök Úr! Tisztelt Ház! A politikai államtitkárok kinevezése azt jelenti, hogy az ő feladatuk a Kormányzat munkájának a megerősítése, elsősorban a minisztériumok, illetve személy szerint a miniszterek képviselete. A politikai államtitkárok elsősorban a Parlamentben képviselik a tárcákat. Ezért - az eddig kialakult gyakorlat szerint - a politikai államtitkárok a miniszterek távollétében az illetékes miniszter székében foglalnak helyet. Kérem tehát a jelenlévő és már kinevezett államtitkárokat, hogy foglalják el helyettesként a távollevő miniszterek helyét. A másik, amit szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy kérem a tisztelt Ház megértését azért, hogy a miniszterek minisztériumaik átvételével és a legsürgősebb ügyekkel kapcsolatban vannak távol. A négy, még betöltetlen politikai államtitkári tisztségre vonatkozó javaslatot előterjesztettem. Erre remélhetőleg - ennyiben szeretném kiegészíteni az ismertetést - még ma sor kerül. Botos Katalin képviselőtársunk, családi ügyben - haláleset miatt -, az eskütétel után kérte kimentését. Vissza fog térni. A jelen pillanatban ezért nincs itt. Kérem a tisztelt Ház megértését, és kérem támogatását ahhoz, hogy a most hivatalba lépő politikai államtitkáraink megfelelően tudják ellátni feladatukat. Ez mindig kétoldalú. Mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy a miniszterek képviseletében és a minisztériumokat illető kérdésekben rendelkezésre álljanak. Egyben kérjük a Parlament támogatását ahhoz, hogy munkájukat jól tudják ellátni, mind kormányzati, mind természetesen ellenzéki szemszögből nézve is. Szeretnék még annyit megemlíteni, hogy a közigazgatási államtitkárok kinevezésére a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a miniszterek előterjesztése alapján a miniszterelnökön keresztül kerül sor, és a köztársasági elnök úr nevezi ki őket. Előtte azonban az illetékes Parlamenti bizottságok meghallgatják az államtitkárjelölteket. Ezt még ma meg fogják kezdeni. Ez természetesen a bizottságoktól is függ. Remélem, hogy a jövő hét közepéig ezt a folyamatot is be tudjuk fejezni, hiszen alapvető fontosságú, hogy a minisztériumok élén álló miniszterek mellett a két államtitkár is elfoglalhassa helyét. Ennyit szerettem volna megemlíteni. Mivel tegnap már nem kaphattam szót, ezen a helyen szeretnék néhány szóban köszönetet mondani Vörös Vincének és a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportjának azért, hogy átadták Nagy Ferenc volt magyar miniszterelnök portréját, amelyet - úgy gondolom - az Országgyűlés épületében kell megőrizni. Nagy Ferenc személyével szintén eleget tettünk annak a történelmi folytonosságkeresésnek, amellyel az egykori, demokratikusnak indult, majd derékba tört magyar parlamentarizmusnak tartozunk. Nagy Ferenc személyét - úgy gondolom - nem kell méltatni. Nagy Ferenc nehéz helyzetben vállalkozott kormányzásra, a háború után. Nagy Ferenc rendkívül pozitív szerepet töltött be az emigrációban. A nyugati kormányok bizalmát élvezve, számos olyan külpolitikai akciónak volt részese a hidegháború idején, majd az azt követő időben is, amelyre a magyar politikai élet tulajdonképpen büszke lehet. Nem kívánom ezt személyes elemekkel bővíteni. Nagy Ferencet személyesen is ismertem. Személyes kapcsolatban lehettem vele, és halála előtt, amikor vissza akart térni Magyarországra látogatóba, külön üzenetet kaptam tőle, hogy velem szeretne beszélni. Ez elsősorban természetesen nem nekem szólt, hanem annak a folytonosságnak, amelyről szóltam. Köszönöm figyelmüket. (Taps.)